Blog portálu

autor Peter Bereš - štvrtok, 17 júna 2021, 20:55
Každému na svete

Pomocou súboru QGIS som spracoval 3 rôzne druhy kriminality v roku 2016. V priložených súboroch sú uvedené trestné činy v jednotlivých krajoch a taktiež celkové porovnanie pomocou grafu v rámci jednotlivých krajov ale aj celého Slovenska.

Kriminalita na SVK

QGIS 

ZDROJ:

https://portal.minv.sk/wps/portal/domov/sluzby_pz/statistiky/!ut/p/a1/jY9NDoIwEEbP4gk6QKWwrEBoAQ2mVKEbQ6IxTeQnhHh-KStMFJ3dTN438wYpVCLV1k99r0fdtfXD9Mq9YAgilqSQgBQEaBgIVuQWAOAJqJZALA8OUN89RoXwbC_d_pcPYsowyczEs4GHOxYSfw_A3f_y8KUo_MqfkXpHPnwwA2uKM7DiUE2SZHHixC1jwZM0yhyIMRJmx3Dru2HUV1RZqG-kLEHnTUM3L5tmFVY!/dl5/d5/L2dBISEvZ0FBIS9nQSEh/

 
autor Michaela Barlášová - štvrtok, 17 júna 2021, 20:35
Každému na svete

Pomocou súboru QGIS som spracovala 3 rôzne druhy kriminality v roku 01/2018. V priložených súboroch sú uvedené trestné činy v jednotlivých krajoch a taktiež celkové porovnanie pomocou grafu v rámci jednotlivých krajov ale aj celého Slovenska..

Kriminalita - SVK 

QGIS

ZDROJ:

https://portal.minv.sk/wps/portal/domov/sluzby_pz/statistiky/!ut/p/a1/jY9NDoIwEEbP4gk6QKWwrEBoAQ2mVKEbQ6IxTeQnhHh-KStMFJ3dTN438wYpVCLV1k99r0fdtfXD9Mq9YAgilqSQgBQEaBgIVuQWAOAJqJZALA8OUN89RoXwbC_d_pcPYsowyczEs4GHOxYSfw_A3f_y8KUo_MqfkXpHPnwwA2uKM7DiUE2SZHHixC1jwZM0yhyIMRJmx3Dru2HUV1RZqG-kLEHnTUM3L5tmFVY!/dl5/d5/L2dBISEvZ0FBIS9nQSEh/ 
Každému na svete
[ Modifikované: streda, 16 júna 2021, 21:18 ]
 
Každému na svete

Semestrálna práca z predmetu Databázy v chemickej a forenznej praxi, v ktorej sú spracované štatistiky trestných činov spáchaných na Slovensku v rokoch 2016 - 2018. Štatistiky sú spracované z trestných činov: Znásilnenie, Obchodovanie s ľuďmi, Kupliarstvo.

Štatistiky sú prevzaté z : MVSR, štatistika kriminality v Slovenskej republike:

Statistics (minv.sk)

SÚBORR QGIS tu

eqrqwe


qerqwerqwerwerqwr


werwef


ghhjjkkll

hhhhh

gfgfgfhhhhh

hgzzhz

iu

erqwdddd

tttt

gghz

qdfgv

 
Každému na svete

Zobrazenie vybraných štatistík kriminality pomocou QGIS v SR

Semestrálny projekt 

Databázy v chemickej a forenznej praxi


Spracovanie dát

Dáta a štatistiky o kriminalite na Slovensku sú verejne dostupné na stránkach Ministerstva vnútra SR, rozcestník: https://www.minv.sk/?statistiky-dokumenty. Tieto dáta je možné manuálne importovať do softvéru QGIS a tak ich graficky vizualizovať na mapách územia SR, ktoré je možné získať zo stránok Geoportálu. Mapy obsahujú rozdelenie územia na kraje, okresné a krajské mestá spolu s ich charakteristikami, ako je napríklad rozloha daného územia. Pre jednotlivé údaje o kriminalite je potrebné vytvoriť polia pre danú vektorovú vrstvu (v tomto prípade kraje a Slovensko) v sekcii Properties - Fields, a to (spolu s použitím označením):

  • drog_2016          Počet trestných činov s vplyvom drog
  • org_2016 Počet trestných činov spáchaných organizovanou formou
  • alk_2016 Počet trestných činov s vplyvom alkoholu 
  • drog_2017          Počet trestných činov s vplyvom drog
  • org_2017  Počet trestných činov spáchaných organizovanou formou
  • alk_2017  Počet trestných činov s vplyvom alkoholu 
pre roky 2016 a 2017. 

Obr. 1 - Vytvorené polia pre jednotlivé údaje o kriminalite

Následne boli tieto polia editované pomocou tlačidla Open atribute table (F6).


Obr. 2 - Manuálne zadávanie štatistík pre kraje

Údaje boli zadané do vrstiev pre všetky kraje, teda čísla 1 - 8 vľavo na Obr. 2. 

Dáta boli vizualizované a odlíšené pomocou farebnej gradientovej škály v sekcii Properties - Symbology, pričom nastavenia je vidieť na Obr. 3.


Obr. 3 - Nastavenia sekcie Symbology pre gradientové rozlíšenie dát

Pre každý rok boli naviac použité štatistikly vizualizované aj pomocou koláčových grafov pre všetky kraje, ktoré je možné zobraziť v sekcii Properties - Diagrams (nastavenie na Obr. 4). 


Obr. 4 - Pridanie koláčových grafov pre vybrané štatistiky

Výsledky

Výsledné zobrazenie kriminalistických štatistík pre počet trestných činov s vplyvom drog, počet trestných činov spáchaných organizovanou formou, počet trestných činov s vplyvom alkoholu je na nasledujúcom Obr. 5 s gradientovým označením pre Počet trestných činov s vplyvom alkoholu v roku 2016 a koláčovými grafmi pre tri uvedené štatistiky (Obr.6). 


Obr. 5 -  Počet trestných činov s vplyvom alkoholu v roku 2016


Obr. 6 - Koláčové grafy pre počet trestných činov s vplyvom drog, počet trestných činov spáchaných organizovanou formou, počet trestných činov s vplyvom alkoholu pre jednotlivé kraje


Obr. 7 - Počet trestných činov s vplyvom drog v roku 2016


Obr. 8 - Počet trestných činov spáchaných organizovanou formou v roku 2016

 Podobne boli dáta vizualizované aj pre rok 2017 pre rovnaké trestné činy, napr. na Obr. 9 pre drogové trestné činy. Obr. 9 - Počet trestných činov s vplyvom drog v roku 2017

Pracovný súbor pre prehliadanie v QGIS: Slovensko.qgz


[ Modifikované: streda, 16 júna 2021, 17:15 ]
 
Každému na svete

Semestrálna práca z predmetu Databázy v chemickej a forenznej praxi, v ktorej sú spracované štatistiky trestných činov spáchaných na Slovensku v rokoch 2016 - 2018. Štatistiky sú spracované z trestných činov: Obchodovanie s ľuďmi, Ohrozovanie mravnosti a Kupliarstvo.

Štatistiky sú prevzaté z : MVSR, štatistika kriminality v Slovenskej republike

Štatistika kriminality v Slovenskej republike , Ministerstvo vnútra SR - Polícia (minv.sk)

Obchodovanie s ľuďmi

Obchodovanie s ľuďmi 2016

Obchodovanie s ľuďmi 2017

Obchodovanie s ľuďmi 2018

Obchodovanie s ľuďmi 2016-2018

Súbor QGIS

Ohrozovanie mravnosti

Ohrozovanie mravnosti 2016

Ohrozovanie mravnosti 2017

Ohrozovanie mravnosti 2018

Ohrozovanie mravnosti 2016-2018

Súbor QGIS

Kupliarstvo

Kupliarstvo 2016

Kupliarstvo 2017

Kupliarstvo 2018

Kupliarstvo 2016-2018

Súbor QGIS

[ Modifikované: utorok, 15 júna 2021, 16:27 ]
 
autor Tímea Ošková - pondelok, 14 júna 2021, 14:15
Každému na svete

[TÉMA 2 :] 

Semestrálna práca z predmetu Databázy v chemickej a forenznej praxi, zameraná na spracovanie štatistík 3 trestných činov spáchaných na Slovensku v rokoch 2016 – 2018 podľa jednotlivých krajov. Štatistiky sú spracované z trestných činov: Pytliactvo, Prechovávanie omamných a psychotropných látok pre vlastnú spotrebu a Sprenevera.

Štatistiky sú prevzaté z : MINVštatistika kriminality podľa druhu kriminality 


PYTLIACTVO : 
pytliactvo 2016pytliactvo 2017pytliactvo 2018pytliactvo 2016/18
PRECHOVÁVANIE OMAMNÝCH A PSYCHOTROPNÝCH LÁTOK PRE VLASTNÚ SPOTREBU :
Prechovávanie 2016Prechovávanie 2017


Prechovávanie 2018


Prechovávanie 2016/18SPRENEVERA : 
sprenevera 2016
sprenevera 2017sprenevera 2018


sprenevera 2016/18

[ Modifikované: pondelok, 14 júna 2021, 15:22 ]
 
Každému na svete

Úloha č. 3

Semestrálna práca z predmetu Databázy v chemickej a forenznej praxi, v ktorej sú spracované štatistiky trestných činov spáchaných na Slovensku v rokoch 2016 - 2018. Štatistiky sú spracované z trestných činov: Príjimanie úplatku_volebná korupcia, Pytliactvo, Poisťovacie podvody.

Štatistiky sú prevzaté z : MVSR, štatistika kriminality v Slovenskej republike: 

Statistics (minv.sk)

SÚBORR QGIS tu

dadfa

hjzuh

rehrt

qewrqdw

adsffddadafs


hzrtrt


koweqrlqewrqer


kgkgkgkt

kizusky

kinulkoka

lonbku

huraj


[ Modifikované: utorok, 15 júna 2021, 10:30 ]
 
Každému na svete

Semestrálna práca z predmetu Databázy v chemickej a forenznej praxi, v ktorej sú spracované štatistiky trestných činov spáchaných na Slovensku v rokoch 2016 - 2018. Štatistiky sú spracované z trestných činov: Znásilnenie, sexuálne násilie a ohrozenie mravnosti.

Štatistiky sú prevzaté z : MVSR, štatistika kriminality v Slovenskej republike

Štatistika kriminality v Slovenskej republike , Ministerstvo vnútra SR - Polícia (minv.sk)

Znásilnenie
asdas
sddsa
fghddfg
gfd
Súbor QGIS

Sexuálne násilie
ssddda
sdsda
sda
sdasd

Súbor QGIS


Ohrozovanie mravnosti
fgfgfg
gfgffg
fgfg
fgfg

Súbor QGIS

[ Modifikované: štvrtok, 10 júna 2021, 05:34 ]
 
autor Michaela Valachová - utorok, 1 júna 2021, 21:42
Každému na svete

Semestrálna práca z predmetu Databázy v chemickej a forenznej praxi, v ktorej sú spracované štatistiky trestných činov spáchaných na Slovensku v rokoch 2018 - 2020. Štatistiky sú spracované z trestných činov: obchodovanie s ľuďmi, ohrozenie pod vplyvom návykových látok a úmyselné ublíženie na zdraví.

Štatistiky sú prevzaté z : MVSR, štatistika kriminality v Slovenskej republike

Štatistika kriminality v Slovenskej republike , Ministerstvo vnútra SR - Polícia (minv.sk)

Obchodovanie s ľuďmi 

Ohrozenie pod vplyvom návykových látok 

Úmyselné ublíženie na zdraví