Site blog

Page: 1 2 3 ()
Anyone in the world

Metodológia edukačných vied a akčný výskum - Úlohy

Associated Course: MEVAVMEVAV
 
Anyone in the world

  1. Stiahnite si MOPACK2016 z jeho webovej stránky http://openmopac.net/ prostrednícvom žiadosti o akademickú licenciu.
  2. Adresár s programom umiestnite v dostupnom adresári, napríklad na pracovnej ploche.
  3. Po pridelení hesla si podľa návodu vytvorte <HESLO>.mop licenčný súbor, ktorý uložíte do adresára s programom.
  4. Do užívateľom definovanej premennej prostredia MOPAC_LICENSE uložte adresár, kde je licenčný súbor  <HESLO>.mop. Napríklad "C:\Users\milias\Desktop\MOPAC2016_with_a_window_for_WINDOWS_64_bit".
  5. Kliknite na súbor <HESLO>.mop a otvorte ho programom MOPAC2016.exe . Otvorené okno s licenciou žiada potvrdenia a povedie až k tvorbe súboru "Password for MOPAC2016". Potom je MOPACK2016.exe pripravený k používaniu.
  6. Vytvorte si podadresár s pracovnými súbormi. Kliknite na vstupné mop-súbory a otvárajte ich vždy s MOPACK2016.exe.
[ Modified: Streda, 10 október 2018, 9:25 ]
 
Picture of Alexandra Dobrovodská
by Alexandra Dobrovodská - Pondelok, 26 marec 2018, 8:43
Picture of Simona Hudačková
by Simona Hudačková - Sobota, 24 marec 2018, 5:05
Picture of Michaela Kačeriaková
by Michaela Kačeriaková - Piatok, 23 marec 2018, 9:50
Anyone in the world
Porovnávanie vzdelávacieho systému v Poľsku, Česku a na Slovensku. 
 
Picture of Alexandra Dobrovodská
by Alexandra Dobrovodská - Nedeľa, 18 marec 2018, 8:51
Anyone in the world

Prezentácia o Taliansku 

Seminárna práca 

Associated Course: PORPGPORPG
 
Page: 1 2 3 ()