Блог сайта

Страница: 1 2 3 ()
для всего мира

Metodológia edukačných vied a akčný výskum - Úlohy

Связанный(ое) Курс: MEVAVMEVAV
 
Miro Iliaš foto
от Miroslav Iliaš - Pondelok, 1 október 2018, 07:53
для всего мира

  1. Stiahnite si MOPACK2016 z jeho webovej stránky http://openmopac.net/ prostrednícvom žiadosti o akademickú licenciu.
  2. Adresár s programom umiestnite v dostupnom adresári, napríklad na pracovnej ploche.
  3. Po pridelení hesla si podľa návodu vytvorte <HESLO>.mop licenčný súbor, ktorý uložíte do adresára s programom.
  4. Do užívateľom definovanej premennej prostredia MOPAC_LICENSE uložte adresár, kde je licenčný súbor  <HESLO>.mop. Napríklad "C:\Users\milias\Desktop\MOPAC2016_with_a_window_for_WINDOWS_64_bit".
  5. Kliknite na súbor <HESLO>.mop a otvorte ho programom MOPAC2016.exe . Otvorené okno s licenciou žiada potvrdenia a povedie až k tvorbe súboru "Password for MOPAC2016". Potom je MOPACK2016.exe pripravený k používaniu.
  6. Vytvorte si podadresár s pracovnými súbormi. Kliknite na vstupné mop-súbory a otvárajte ich vždy s MOPACK2016.exe.
[ Изменено: Streda, 10 október 2018, 09:25 ]
 
Изображение пользователя Alexandra Dobrovodská
от Alexandra Dobrovodská - Pondelok, 26 marec 2018, 20:43
Изображение пользователя Alexandra Dobrovodská
от Alexandra Dobrovodská - Pondelok, 26 marec 2018, 20:33
Изображение пользователя Simona Hudačková
от Simona Hudačková - Sobota, 24 marec 2018, 17:05
Изображение пользователя Michaela Kačeriaková
от Michaela Kačeriaková - Piatok, 23 marec 2018, 09:50
Изображение пользователя Alexandra Dobrovodská
от Alexandra Dobrovodská - Nedeľa, 18 marec 2018, 20:51
Страница: 1 2 3 ()