Položka blogu od Martin Vaňo

Každému na svete

Semestrálna práca z predmetu Databázy v chemickej a forenznej praxi, v ktorej sú spracované štatistiky trestných činov spáchaných na Slovensku v rokoch 2016 - 2018. Štatistiky sú spracované z trestných činov: Obchodovanie s ľuďmi, Ohrozovanie mravnosti a Kupliarstvo.

Štatistiky sú prevzaté z : MVSR, štatistika kriminality v Slovenskej republike

Štatistika kriminality v Slovenskej republike , Ministerstvo vnútra SR - Polícia (minv.sk)

Obchodovanie s ľuďmi

Obchodovanie s ľuďmi 2016

Obchodovanie s ľuďmi 2017

Obchodovanie s ľuďmi 2018

Obchodovanie s ľuďmi 2016-2018

Súbor QGIS

Ohrozovanie mravnosti

Ohrozovanie mravnosti 2016

Ohrozovanie mravnosti 2017

Ohrozovanie mravnosti 2018

Ohrozovanie mravnosti 2016-2018

Súbor QGIS

Kupliarstvo

Kupliarstvo 2016

Kupliarstvo 2017

Kupliarstvo 2018

Kupliarstvo 2016-2018

Súbor QGIS

[ Modifikované: utorok, 15 júna 2021, 16:27 ]