Položka blogu od Tímea Ošková

autor Tímea Ošková - pondelok, 14 júna 2021, 14:15
Každému na svete

[TÉMA 2 :] 

Semestrálna práca z predmetu Databázy v chemickej a forenznej praxi, zameraná na spracovanie štatistík 3 trestných činov spáchaných na Slovensku v rokoch 2016 – 2018 podľa jednotlivých krajov. Štatistiky sú spracované z trestných činov: Pytliactvo, Prechovávanie omamných a psychotropných látok pre vlastnú spotrebu a Sprenevera.

Štatistiky sú prevzaté z : MINVštatistika kriminality podľa druhu kriminality 


PYTLIACTVO : 
pytliactvo 2016pytliactvo 2017pytliactvo 2018pytliactvo 2016/18
PRECHOVÁVANIE OMAMNÝCH A PSYCHOTROPNÝCH LÁTOK PRE VLASTNÚ SPOTREBU :
Prechovávanie 2016Prechovávanie 2017


Prechovávanie 2018


Prechovávanie 2016/18SPRENEVERA : 
sprenevera 2016
sprenevera 2017sprenevera 2018


sprenevera 2016/18

[ Modifikované: pondelok, 14 júna 2021, 15:22 ]