Blog du site

Page: 1 2 3 ()
Tout le monde (grand public)

Metodológia edukačných vied a akčný výskum - Úlohy

Cours associé: MEVAVMEVAV
 
Tout le monde (grand public)

  1. Stiahnite si MOPACK2016 z jeho webovej stránky http://openmopac.net/ prostrednícvom žiadosti o akademickú licenciu.
  2. Adresár s programom umiestnite v dostupnom adresári, napríklad na pracovnej ploche.
  3. Po pridelení hesla si podľa návodu vytvorte <HESLO>.mop licenčný súbor, ktorý uložíte do adresára s programom.
  4. Do užívateľom definovanej premennej prostredia MOPAC_LICENSE uložte adresár, kde je licenčný súbor  <HESLO>.mop. Napríklad "C:\Users\milias\Desktop\MOPAC2016_with_a_window_for_WINDOWS_64_bit".
  5. Kliknite na súbor <HESLO>.mop a otvorte ho programom MOPAC2016.exe . Otvorené okno s licenciou žiada potvrdenia a povedie až k tvorbe súboru "Password for MOPAC2016". Potom je MOPACK2016.exe pripravený k používaniu.
  6. Vytvorte si podadresár s pracovnými súbormi. Kliknite na vstupné mop-súbory a otvárajte ich vždy s MOPACK2016.exe.
[ Modifié: Streda 10 október 2018, 09:25 ]
 
Avatar Alexandra Dobrovodská
par Alexandra Dobrovodská, Pondelok 26 marec 2018, 20:43
Avatar Simona Hudačková
par Simona Hudačková, Sobota 24 marec 2018, 17:05
Avatar Michaela Kačeriaková
par Michaela Kačeriaková, Piatok 23 marec 2018, 09:50
Tout le monde (grand public)
Porovnávanie vzdelávacieho systému v Poľsku, Česku a na Slovensku. 
 
Avatar Alexandra Dobrovodská
par Alexandra Dobrovodská, Nedeľa 18 marec 2018, 20:51
Tout le monde (grand public)

Prezentácia o Taliansku 

Seminárna práca 

Cours associé: PORPGPORPG
 
Page: 1 2 3 ()