Blog portálu

Každému na svete

Bibliografický manažér Zotero a citačný štýl UMB

doc.RNDr. Miroslav Iliaš, PhD.

Katedra chémie, Fakulta prírodných vied univerzity Matej Bela, Tajovského 40, 97401 Banská Bystrica, Slovenská republika

 

Dosť bolo práce s ručným číslovaním, usporiadávaním a formátovaním bibliografických odkazov vo vašich dokumentoch !

 

.Úvod

Voľne dostupný bibliografický systém (iný názov - bibliografický menežér) Zotero (www.zotero.org) slúži k plnému zautomatizovaniu práce s referenciami a ich databázami. Umožňuje ľahko zhromažďovať, organizovať a vkladať (vytvárať) referencie rôzneho druhu  a automaticky číslovať v textových dokumentoch Microsoft Word (operačný systém Windows), alebo Libre/Open Office (operačný systém Linux).

.Inštalácia

Postup inštalácie spolu s registráciou:

  1. Z internetovej stránky si nainštalujte Zotero ako doplnok (add-on)  pre internetové prehliadače (Firefox, Chrome, Safari), ako aj príslušný doplnok pre textový editor MS Word, alebo Libre Office.
  2. Nainštalujte si samostatný (standalone) Zotero program pre váš operačný systém, (Windows, alebo Linux).
  3. Zaregistrujte sa pre on-line službu Zotero,  čo zahŕňa nastavenie prihlasovacieho (login) mena, hesla a emailovej adresy. Bezplatná verzia služby ponúka internetový priestor 300MB na užívateľove referencie.
  4. Po online zaregistrovaní nastavíme synchronizáciu lokálnej inštalácie programu Zotero so serverom vložením mena a hesla do určenej karty internetového prehliadača.

 

.Zbieranie referencií pomocou internetového prehliadača

Internetové prehliadače Firefox, Chrome a Safari majú k dispozícií doplnky (add-ons) na nainštalovanie, pomocou ktorých ukladáme referencie z vybraných webových stránok do užívateľovej osobnej databázy Zotero.

Nie všetky webové stránky podporujú ukladanie referencií do databázy Zotero, tu je výber niektorých, tzv. Zotero-Ready stránok:

(Knižnica UMB uloženie bibliografickej referencie do Zotero databázy žiaľ neponúka, skúste kliknúť.)

 

.Kontrola a ďalšie úpravy pozbieraných referencií

Nie všetky "Zotero-Ready" webové stránky (t.j. stránky podporujúce ukladanie referencií do databázy Zotero) ponúkajú kvalitné uloženie bibliografickej referencie. Napríklad Univerzitná knižnica v Bratislave ponúka zo svojich záznamov pre uloženie do Zotero databázy len limitovaný počet položiek referencie. Preto, kde sa dá, je lepšie obrátiť sa na kvalitnejšie "zberné" zdroje pre Zotero, napríklad Google-Books (alebo aj iné svetové knižné databázy) pre slovenské knihy.

Takisto treba skontrolovať aj jednotlivé položky (angl. items) vloženej referencie, lebo nie všetky po kliknutí na ikonku pre Zotero integrátor v internetovom prehliadači musia byť správne. Môžeme si pritom pomôcť krížovým vyhľadávaním referencie po internete. Ideálne je, aby bolo vyplnených čo najviac položiek referencií. Niekedy je vhodné aj rozdeliť vložené položky - napríklad ako vydavateľ (publisher) je uvedený "Alfa Bratislava", vtedy vložíme do miesto (place) "Bratislava" a ako vydavateľa necháme "Alfa".

 

.Vkladanie citácii a bibliografie do textu

Samostatný (standalone) Zotero program (označený ikonou s červeným symbolom Z) nainštaluje bibliografický doplnok pre príslušný textový editor (Microsoft Word 2007/2010 - Windows, alebo Libre Office - Linux), ktorý potom čerpá bibliografiu z vlastnej užívateľovej databázy, lokálne synchronizovanej s jeho internetovou databázou.

 

.Citačný štýl našej univerzity

Priložený k tomuto článku je súbor "matej-bel-university-citation-style.csl" citačného štýlu Univerzity Mateja Bela, ako je popísaný v príslušnej smernici o záverečných prácach. Citačný štýl bol vytvorený pomocou voľne dostupného online editora od autora Steva Ridouta.

 

.Opravy, úpravy a ďalšie zlepšenia

Citačný štýl našej univerzity je vo fáze vývoja.

Ak by ste našli nejaké nezrovnalosti medzi predpísanými citačným štýlom UMB a aktuálnym zobrazením nejakej konkrétnej referencie, aplikujte prosím tento postup: požiadajte o najskôr členstvo v skupine Zotero referencií "Databáza testovacích referencií pre citačný štýl Univerzity Matej Bela".

Potom referenciu s problematickým zobrazením pridajte do príslušnej podkategórie skupiny a pošlite mi o tom správu. Dôležité je, aby ste aj správne pridali čo najviac sub-položiek (angl. items) danej referencie kvôli jej úplnosti.

Ja si aktualizované referencie zosynchronizujem na svojom lokálnom PC a pozriem sa na zobrazenie danej referencie (referencií).

Alebo ak sa cítite, môžete skúsiť rovno upraviť citačný štýl UMB v priamo online editore a aktualizovaný mi ho poslať.

 

.Českí používatelia Zotero

Kolegovia z českých univerzít používajú bibliografický manežér Zotero už nejaký čas.

Doc. Pavel Šenovský k tomu napísal pojednanie s odkazmi na vlastné citačné štýly. Zároveň ponúka na stiahnutie vlastný citačný štýl, urobený podľa českej normy ISO-690.

Zotero popísal a porovnal s inými systémami Ján Hendl v zborníku s názvom ZOTERO A DALŠÍ POMOCNÍCI VÝZKUMNÍKA (str. 20).

Potom je tu tento citačný manuál (od str.6), či internetová stránka o citačnom manažéri Zotero.

 

.Ďalší vývoj

Zatiaľ sa mi nedarí jednoznačne priradiť skupinu referencií "09 - Normy". Taktiež nemám v rámci CSL editora možnosť dvojjazyčnej variácie niektorých položiek  - "vol. vs roč.", "no. vs č.", "p. vs s.". Toto vyžaduje ďalšie "bádanie" v problematike, na čo popri iných povinnostiach nemám čas.

Vypísal som, žial bezúspešne, bakalársku prácu s témou zahrňujúcou o.i. popis a adaptáciu Zotero citačného štýlu pre potreby našej univerzity. Ak by niekto z kolegov učiteľov prilákal na túto tému IT (alebo nadmieru IT-gramotného) študenta, bolo by to prospešné pre všetkých nás z univerzity, čo pracujú so Zoterom.

 

.Video

Priložený je videotutoriál o použití systému Zotero v rámci operačného systému Linux:

Ukazka_prace_so_Zoterom.flv

...tu je väčšom rozlíšení:

Ukazka_prace_so_Zoterom_FLV_HD_720p_30fps.flv

 

.Printscreen z činnosti Zotero

Ako som v LibreOffice Writer vzorovo povkladal do dokumentu niekoľko referencií. Zotero integrátor, nainštalovaný ako doplnok (add-on) pre tento textový editor, referencie automaticky očísloval, prípadne prečísloval pri zmene ich citačného poradia. Použitý citačný štýl zároveň zabezpečil takmer úplnú zhodu s normou pre citovanie prác.

printscreen

[ Modifikované: pondelok, 12 mája 2014, 07:49 ]