UMB-guest

POZNÁMKA: pre ilustračné znázornenie postupu v tomto návode slúži operačný systém Microsoft Windows 10. Postup pre pripojenie sa cez iné aktuálne verzie operačného systému MS Windows je veľmi podobný (zvyčajne sa líši iba grafickým prostredím špecifickým pre konkrétnu verziu OS).


Sieť "UMB-guest" je otvorená, prístupná bez overovania identity používateľa, ale v rámci tejto siete sú dostupné len verejne prístupné servery a webové služby UMB, vrátane portálov pre systémy IAM, Akademický informačný systém AIS2, študentský portál, Moodle2 - Learning Management System.
Na týchto portáloch môže aj používateľ bez aktívneho konta v systéme IAM nájsť informácie o spôsobe získania nových resp. obnovenia platnosti existujúcich alebo neplatných prístupových údajov do jednotlivých systémov.

Postup pre pripojenie (prihlásenie) sa do siete UMB-guest.

Na lište Windows 10 (taskbar) sa v pravom rohu nachádza ikona pre bezdrôtové (WiFi) pripojenie, kliknite na ikonu. Zobrazí sa nasledovná ponuka, z ktorej vyberiete sieť UMB-guest, kliknite na "Connect".UMB-guest

Configuration summary

WLAN SSID:

UMB-guest

Authentication / Security type:
No authentication (Open)
Encryption type:
None
Network authentication method:
-
Certificates:
-
IP Address:
DHCP / Obtain IP address automatically
DNS Server:
Obtain DNS server address automatically


Last modified: Streda, 2 september 2015, 1:41 PM