Prehľad témy

  • Používanie aplikácie Teams v prostredí UMB

  • Inštalácia aplikácie a prihlásenie používateľa

  • Krátke predstavenie práce s aplikáciou

  • Videokonferencie

  • Prednáška pre študentov

  • Ďalšie užitočné návody