Rozmiestnenie prístupových bodov - pokrytie signálom

Lokalita:


 1. Ekonomická fakulta, Tajovského 10
  • stará budova, prízemie
  • stará budova, 1. poschodie (knižnica)
  • stará budova, 2. poschodie (nad dekanátom)
  • stará budova, 3. poschodie (nad dekanátom)
  • Školička, 2. poschodie - chodba
  • nová budova, prízemie (učebňová časť)
  • nová budova, prízemie - pri aule
  • nová budova, 1. poschodie (učebňová časť)
  • nová budova, 2. poschodie (učebňová časť)
  • nová budova, 3. poschodie (učebňová časť)

 2. Filozofická fakulta + Fakulta prírodných vied + ŠD1, Tajovského 40
  • vestibul Tajovského 40 (prízemie)
  • aula
  • FF - KTV
  • FPV - KTT    
  • 1. poschodie
  • 2. poschodie
  • 3. poschodie
  • vestibul ŠD1 (prízemie)

 3. Filozofická fakulta + ŠD3 , Tajovského 51
  • vestibul Tajovského 51 (prízemie)
  • FF - KGe
  • FF - KETA
  • FF - KSJL
  • FF - KAA1

 4. Filozofická fakulta + Fakulta prírodných vied, Tajovského 55  
  • prízemie - chodba       
  • prízemie poslucháreň S001 

 5. Fakulta politických vied a medzinárodných vzťahov, Kuzmányho 1
  • prízemie - krídlo pri aule
  • prízemie - krídlo pri knižnici
  • 1.poschodie - krídlo pri Katedre bezpečnostných štúdií
  • 1.poschodie - krídlo pri Katedre cudzích jazykov a medzinárodnej komunikácie
  • 3.poschodie - spoločenská miestnosť FPVMaMV 

 6. Pedagogická fakulta, Ružová 13    
  • dekanát
  • prízemie - UB1, pri Internet klube
  • 1. poschodie - UB1
  • 2. poschodie - UB1          
  • 3. poschodie - chodba pri Katedre matematiky
  • prízemie - UB 2
  • 1. poschodie - UB 2      
  • 2. poschodie - UB 2
  • 3. poschodie - UB 2          

 7. Právnická fakulta, Komenského 20     
  • vestibul fakulty
  • 1.poschodie, okolie miestnosti č. 131
  • 2.poschodie, okolie miestnosti č. 223
  • 2.poschodie, okolie miestnosti č. 233
  • aula - prízemie

 8. Rektorát UMB, Národná 12 
  • prízemie

 9. ŠD4, Trieda SNP 53 
  • vestibul - prízemie

Posledná zmena: Utorok, 23 august 2016, 14:30