Prehľad témy

 • Virtuálne desktopy (VDI)

  Na tomto mieste budeme zverejňovať všetky informácie týkajúce sa prevádzky VDI.

  Pokiaľ máte nejaké otázky ohľadom fungovania virtuálnych desktopov píšte ich na adresu jozef.silaci@umb.sk.

 • Aplikácie dostupné na tenkých klientoch

  Súčasná infraštruktúra umožňuje na tenkých klientoch používať softvér, ktorý je nainštalovaný na aplikačných serveroch.  Dostupnosť konkrétnych programov závisí od toho, ku ktorému aplikačnému serveru sa klient pripojí.

  Aplikačný server, ku ktorému sa konkrétny tenký klient pripája si používateľ zvoliť nemôže a bude mu pridelený balík aplikácií podľa toho kde sa tento tenký klient nachádza (učebne, kiosky, ...).

 • Prihlasovacie údaje

  Pre prihlasovanie do virtuálnych desktopov sa používajú prihlasovacie mená a heslá spravované systémom IAM. Sú to rovnaké mená a heslá, ako tie, ktorými sa prihlasujete do lms2.umb.sk.

  Na prihlasovacej obrazovke tenkého klienta musí mať študnet pred prihlásením zvolenú doménu STUDENTI.UMB.SK a zamestnanec doménu UMB.SK.

 • Prístup k osobným adresárom

  Po prihlásení sa do vituálneho desktopu má každý používateľ pripojený sieťový priečinok, na ktorý si môže ukladať súbory, s ktorými pracuje. Obsah tohto sieťového priečinku sa zachová aj po odhlásení používateľa a je dostunný odkiaľkolvek (aj z domu) prostredníctvom FTP (v prípade zamestnancov) alebo cez VPN/SMB (v prípade študentov).

  Pozor! Všetky súbory, ktoré si uložíte na plochu alebo do priečinka Moje dokumenty sa po odhlásení z virtuálneho desktopu mažú! Zachovajú sa len tie súbory, ktoré sú uložené v osobnom priečinku.

  Kapacita osobného priečinku pre štundetov je 500 MB a pre zamestnancov 2 GB. Poskytovaná kapacita sa môže v budúcnosti zmeniť (aj znížiť) v závislosti od zdrojov, ktoré budeme mať k dispozícii.

 • Často kladené otázky