UMB-staff

POZNÁMKA: pre ilustračné znázornenie postupu v tomto návode slúži operačný systém Microsoft Windows 10. Postup pre pripojenie sa cez iné aktuálne verzie operačného systému MS Windows je veľmi podobný (zvyčajne sa líši iba grafickým prostredím špecifickým pre konkrétnu verziu OS).

Vo wifi sieti "UMB-staff" majú zamestnanci UMB rovnaký rozsah sieťovej komunikácie, ako pri pripojení v sieti LAN (wired sieť) UMB.


Postup pre pripojenie (prihlásenie) sa do siete UMB-staff

1. Na lište Windows 10 (taskbar) sa v pravom rohu nachádza ikona pre bezdrôtové (WiFi) pripojenie, kliknite na ikonu. Zobrazí sa nasledovná ponuka, z ktorej vyberiete sieť UMB-staff, kliknite na "Connect".


2. V nasledujúcom okne zadajte svoje prihlasovacie meno v tvare login_name (Vaše prihlasovacie meno do konta IAM UMB alebo pracovného počítača) a Vaše heslo. Kliknite na "OK". Po úspešnom overení Vás pripojí do wifi siete UMB-staff.UMB-staff

Configuration summary

WLAN SSID:

UMB-staff

Authentication / Security type:
WPA 2 (Enterprise)
Encryption type:
AES (WPA2)
Network authentication method:
PEAP (Protected EAP)
Tunneled Authentication Method / Phase 2 Authentication:
MS-CHAP v2
Certificates:
AAA Certificate Services
IP Address:
DHCP / Obtain IP address automatically
DNS Server:
Obtain DNS server address automatically


Sieť "UMB-staff" je určená len pre zamestnancov UMB s aktívnym kontom v systéme IAM. Pri pripájaní do siete sa prihlasujete rovnakým prihlasovacím menom a heslom ako do svojho zamestnaneckého počítača, ktorý je v doméne umb.sk (alebo ako do IAM).

Posledná zmena: Štvrtok, 16 júl 2020, 09:42