Prehľad témy

  • Všeobecné

  • Úvodné informácie

  • Vytvorenie kategórie a kurzu

  • Základy práce s kurzom

  • Zadania

  • Publikovanie videa v kurze

  • Tvorba testov