Kontakty

Podpora používateľov

Upozornenie: prevádzkovateľ bezdrôtovej siete UMB, UAKOM UMB, zabezpečuje predovšetkým prevádzku a podporu pevnej dátovej siete UMB, realizovanej tradičnými rozvodmi štruktúrovanej kabeláže, a tiež služieb prevádzkovaných v tejto sieti. Jedná sa o služby typu Akademický Informačný Systém, finančný systém, e-mail a ďalšie, ktoré sú svojou povahou kritické pre fungovanie UMB. Riešnie problémov súviacich s prevádzkou pevnej dátovej siete UMB a vyššie uvedených služieb bude mať vždy prioritu. V súčasnosti nemá UAKOM UMB dostatočné personálne kapacity na to, aby vyčlenil pracovníka len na problematiku podpory používateľov bezdrôtovej siete. Tým pádom nemôže UAKOM UMB garantovať okamžitú odozvu na podnety používateľov. Chceme preto týmto požiadať všetkých nádejných používateľov bezdrôtovej siete UMB o trpezlivosť pri riešení vzniknutých problémov. Podpora sa nevzťahuje na problémy súvisace s prevádzkovaním samotných prenosných počítačov používateľov (napr. odstraňovanie vírových nákaz, problémy so spúšťaním aplikácií alebo funkčnosťou operačného systému, hardvérové problémy a pod.).


Pri požiadavke na podporu pri riešení problémov s pripájaním sa do bezdrôtovej siete UMB dodržujte nasledovný postup:

 • potrebné informácie a kontakty nájdete na portáli helpdesk.umb.sk
 • podľa povahy problému sa obracajte na jednotlivé kontaktné osoby - pozrite rozdelenie v ďalšej časti (len pre zamestnancov UMB)
 • primárne využívajte e-mailový kontakt helpdesk@umb.sk (kontaktujte Helpdesk UMB výhradne zo svojej študentskej mailovej schránky!)
 • v prípade, že sa nepodarí problém vyriešiť e-mailom alebo telefonicky, dohodnite si osobné stretnutie s príslušným pracovníkom UAKOM UMB (len pre zamestnancov UMB) 
 • vopred - neohlásené návštevy nemôžeme vybavovať na počkanie...
 • pri každej požiadavke na podporu jasne sformulujte svoj problém, v popise problému uveďte:
 1. V ktorej lokalite sa pokúšate o pripojenie (napr.: "PdF - prízemie")?
 2. Údaje o Vašom hardvéri: značka / model notebooka, typ / model wireless adaptéra.
 3. Údaje o operačnom systéme Vášho zariadenia - notebooka (napr.: "Windows 8.1 Pro, English").
 4. V ktorej fáze pripájania sa proces zastavil resp. kam až ste sa dostali (je potrebné uviesť konkrétnu časť v návode na pripojenie sa do siete).
 5. Kontaktné údaje (meno + priezvisko, fakulta, pri telefonickej požiadavke aj e-mail adresu).

Všetky uvedené údaje môžu prispieť k úspešnému vyriešeniu problému.

Kontakt: helpdesk@umb.sk


Pre fakultných technikov a zamestnancov UMB je v prípade problémov k dispozícii nasledovná podpora:

 • Problémy s prístupovými zariadeniami (výpadky el. napájania, fyzické poškodenie):

Ing. Stanislav Leitman, UAKOM UMB
sídli na EF UMB (nová budova)
tel: 048/446 6513
Email: stanislav.leitman(at)umb.sk


 • Problémy prevádzkového charakteru:

RNDr. Peter Kottman, PhD., UAKOM UMB
sídli na EF UMB (nová budova)
tel: 048/446 6511
Email: peter.kottman(at)umb.sk

Jakub Námešný, UAKOM UMB
sídli na EF UMB (nová budova)
tel: 048/446 6511
Email: jakub.namesny(at)umb.sk

Posledná zmena: Štvrtok, 16 júl 2020, 09:46