Predpoklady pre pripojenie sa do wifi siete UMB

Požiadavky pre pripojenie sa do wifi siete UMB sa líšia podľa toho, do ktorej wifi siete UMB sa chcete pripojiť.

V nasledovnom zozname sú uvedené parametre, ktorými treba nastaviť klientov (PC, Notebook, Smartphone).


eduroam

Configuration summary

WLAN SSID:

eduroam

Authentication / Security type:
IEEE 802.1x or WPA/WPA2 (Enterprise)
Encryption type:
AES(WPA2)
Network authentication method:
PEAP (Protected EAP)/ EAP Method
Tunneled Authentication Method / Phase 2 Authentication:
MS-CHAP v2
Certificates:
AAA Certificate Services
Informácia: Pri pravidelnom inštalovaní Windows aktualizácii nie je potrebné certifikát inštalovať, pretože sa nainštaluje v rámci aktualizácií.
IP Address:
DHCP / Obtain IP address automatically
DNS Server:
Obtain DNS server address automatically


Sieť "eduroam" je určená pre zamestnancov a študentov UMB s aktívnym kontom v systéme IAM (Identity & Access Management). Automatická inštalácia sieťového profilu pomocou aplikácie eduroam CAT je rýchlym a jednoduchým spôsobom ako nastaviť sieť eduroam vo Vašom zariadení (notebooku).

POZNÁMKA: Sieť s SSID "eduroam" je kompatibilná s projektom medzinárodnej siete akademických bezdrôtových sietí "eduroam"® ("eduroam" is a registered trademark of TERENA) , ktorá umožňuje prístup do siete aj používateľom z iných univerzít, ktoré sú zapojené do tejto siete, s využitím prístupových údajov platných v ich materskej univerzite. Zároveň to umožní používateľom z UMB pripájať sa do siete počas ich pobytu na iných inštitúciách zapojených do projektu "eduroam". Zoznam inštitúcií zapojených do projektu "eduroam" na Slovensku je uvedený na www.eduroam.sk.


UMB-staff

Configuration summary

WLAN SSID:

UMB-staff

Authentication / Security type:
WPA 2 (Enterprise)
Encryption type:
AES (WPA2)
Network authentication method:
PEAP (Protected EAP)
Tunneled Authentication Method / Phase 2 Authentication:
MS-CHAP v2
Certificates:
AAA Certificate Services
Informácia: Pri pravidelnom inštalovaní Windows aktualizácii nie je potrebné certifikát inštalovať, pretože sa nainštaluje v rámci aktualizácií.
IP Address:
DHCP / Obtain IP address automatically
DNS Server:
Obtain DNS server address automatically


Sieť "UMB-staff" je určená len pre zamestnancov UMB s aktívnym kontom v systéme IAM. Pri pripájaní do siete sa prihlasujete rovnakým prihlasovacím menom a heslom ako do svojho zamestnaneckého počítača, ktorý je v doméne umb.sk (alebo ako do IAM).


UMB-guest

Configuration summary

WLAN SSID:

UMB-guest

Authentication / Security type:
No authentication (Open)
Encryption type:
None
Network authentication method:
-
Certificates:
-
IP Address:
DHCP / Obtain IP address automatically
DNS Server:
Obtain DNS server address automatically


Sieť "UMB-guest" je otvorená, prístupná bez overovania identity používateľa, ale v rámci tejto siete sú dostupné len verejne prístupné servery a webové služby UMB, vrátane portálov pre systémy IAM, Akademický informačný systém AIS2, Moodle2 - Learning Management System.
Na týchto portáloch môže aj používateľ bez aktívneho konta v systéme IAM nájsť informácie o spôsobe získania nových resp. obnovenia platnosti existujúcich alebo neplatných prístupových údajov do jednotlivých systémov.
Sú tam tiež dostupné kontakty na podporu prevádzky systémov a postupy pri zadávaní požiadaviek na riešenie problémov.

Posledná zmena: Štvrtok, 16 júl 2020, 09:45