Zmena v prihlasovaní a používaní študentských mailových schránok a Office 365

Od 4. 4. 2020 nastali v mailových schránkach a ďalších službách Office 365 pre študentov tieto zmeny:

Každému študentovi (okrem denných doktorandov) bolo zriadené nové konto vrátane novej mailovej adresy a služieb Office365 (cloudové úložisko OneDrive, Teams atď.).
Pôvodné konto vrátane mailovej adresy, súborov uložených v cloudovom úložisku prípadne ďalšie súvisiace dáta ostali zachované a stále sú prístupné pôvodným spôsobom.
Prihlasovacie meno (login) a heslo sa nezmenilo.
Nová mailová adresa má tvar meno.priezvisko@student.umb.sk (zmenila sa len doména studenti.umb.sk na student.umb.sk).
Pri prihlasovaní do nového konta (mailovej schránky atď.) musíte zadať prihlasovacie meno v tvare: login@student.umb.sk
Pri prihlasovaní do starého konta (mailovej schránky atď.) musíte zadať prihlasovacie meno v tvare: login@studenti.umb.sk
Rozdiel je v chýbajúcom písmene i v názve novej domény.
Prihlasovanie do mailu je na https://outlook.office.com 
K tejto zmene sme pristúpili preto, aby sme študentom uľahčili komunikáciu s vyučujúcimi v prípade používania nástrojov z balíka Office 365 (Teams, atď.) ako aj zefektívnili zdieľanie dokumentov, napríklad v prípade konzultácie záverečnej práce.
Maily, ktoré Vám budú doručované do starej mailovej schránky budú automaticky presmerované do novej schránky. Kópia mailu v starej schránke ostane.
Dôrazne Vás žiadame aby ste už staré kontá aktívne nepoužívali. Tie sme Vám nechali len preto, aby ste neprišli o dáta, ktoré ste v nich mali uložené a stihli ste si ich odzálohovať. Po skončení semestra ich vymažeme.
Od tejto chvíle bude Vaša oficiálna študentská mailová adresa v tvare meno.priezvisko@student.umb.sk a do Office 365 (mailovej schránky) sa budete prihlasovať prihlasovacím menom v tvare login@student.umb.sk.


Po odhlásení sa zo starého konta (@studenti.umb.sk) a pred prihlásením sa do nového konta (@student.umb.sk) nezabudnite reštartovať prehliadač.
Posledná zmena: Streda, 8 apríl 2020, 12:45