Prečo ma napriek použitiu návodu nepripojí do siete?

Najpravdepodobnejšie, pokiaľ vylúčime poruchu na hardvéri alebo softvéri Vášho zariadenia, po správnej inštalácií aplikácie eduroam CAT alebo manuálnom nastavení siete eduroam nefunguje pripojenie do siete "eduroam" z dôvodu nesprávnych alebo neplatných prihlasovacích údajov.

Skontrolovanie platnosti prihlasovacích údajov alebo vygenerovanie nových zrealizujete pomocou systému IAM.

Posledná zmena: Pondelok, 17 august 2015, 13:26