Prístup k osobnému adresáru (pre študentov)

Prístup k osobnému adresáru z prostredia mimo UMB (napríklad z domácej siete) pomocou VPN pripojenia.

1. Pripojte sa do siete UMB-VPN - Inštalácia a nastavenie klienta VPN


2. Po úspešnom pripojení do UMB-VPN v ponuke Štart Windows 10 kliknite na "File Explorer".

2.1 Alebo v rôznych verziách operačného systému Windows kliknite na Windows prieskumník - File Explorer:

 


3. Zobrazí sa Vám okno:


4. V nasledujúcom okne zadajte do panela s adresou nasledujúci reťazec (môžete ho skopírovať a vložiť): \\files.studenti.umb.sk\studenti$\


5. Za reťazcom, ktorý ste zadali do panela s adresou uveďte skratku fakulty, ktorej ste študentom (pozrite si tabuľku skratiek nižšie v bode 5.1) a svoje prihlasovacie meno - login_name (rovnaké prihlasovacie údaje ako do konta IAM UMB) podľa príkladu v bode 6. Po kliknutí na znak šípky v pravo alebo stlačením klávesy "Enter" sa zobrazí okno s výzvou na zadanie prihlasovacích údajov.

Poznámka: spätné lomítko zadáte na slovenskej klávesnici kombináciou kláves: pravý Alt + Q (AltGr + Q = \) 

5.1 Tabuľka skratiek

Fakulty UMB

Skratky

Ekonomická fakulta

ef

Fakulta politických vied a medzinárodných vzťahov

fpvamv

Fakulta prírodných vied

fpv

Filozofická fakulta

fhv

ff

Pedagogická fakulta

pdf

Právnická fakulta

prf


6. Príklad: študent Ekonomickej fakulty UMB Janko Mrkvička napíše za spätné lomítko najskôr skratku svojej fakulty - ef a potom za ďalšie spätné lomítko svoje prihlasovacie meno - názov osobného adresára. Po kliknutí na znak šípky v pravo alebo stlačením klávesy "Enter" sa zobrazí okno s výzvou na zadanie prihlasovacích údajov.


7. Zadajte svoje prihlasovacie údaje v tvare: studenti\vaše prihlasovacie meno  a potom heslo (rovnaké prihlasovacie údaje ako do konta IAM UMB).

Poznámka: spätné lomítko zadáte na slovenskej klávesnici kombináciou kláves: pravý Alt + Q (AltGr + Q = \)

8. Po úspešnom overení sa zobrazí okno osobného adresára.


Posledná zmena: Pondelok, 6 júl 2020, 11:25