ŠD5: Prečo mi často vypadáva internet?

V lokalite ŠD5 sme zaznamenali viacero výpadkov pripojenia do siete ŠD UMB a na základe diagnostiky odporúčame postupovať podľa nasledovných bodov:


  1. Vypnúť zdieľanie súborov - návod (možný príklad) podľa ktorého by ste mohli postupovať
  2. Vypnúť službu wmpnetwk.exe - návod (možný príklad) podľa ktorého by ste mohli postupovať


Modifié le: Štvrtok 3 december 2015, 15:09