Prečo mi po aktualizáciách prestal fungovať internet?

Po kumulatívnych aktualizáciách operačného systému (ďalej OS) alebo po aktualizácii ovládača sieťového adaptéra môže dôjsť k zrušeniu nastavení potrebných pre správne fungovanie pripojenia do siete ŠD UMB.

Okrem nefunkčnosti pripojenia sa môže zobraziť napríklad nasledujúce okno (OS Windows 10):

Z tohto dôvodu je potrebné skontrolovať a v prípade potreby odznova zrealizovať všetky nastavenia potrebné pre pripojenie do siete ŠD UMB podľa návodov pre konkrétny OS.Posledná zmena: Pondelok, 30 november 2015, 12:55