Odporúčame postupovať podľa nasledovných krokov:

1. Podľa miesta, kde sa nachádzate máte možnosť pripojenia do wifi siete, pozrite: Rozmiestnenie prístupových bodov - pokrytie signálom.

2. Pripojte sa do siete UMB-guest (nepotrebujete žiadne prihlasovacie údaje).

3. Po pripojení do siete UMB-guest získate prístup do systémov a webových služieb UMB: IAM, Akademický informačný systém AIS2, Moodle2 - Learning Management System a pod. Podľa potreby zrealizujte potrebné kroky pre overenie alebo obnovenie Vašich prihlasovacích údajov (v tomto prípade v systéme IAM).

Последнее изменение: понедельник, 26 сентября 2016, 10:14