Návod nastavenia pre OS Windows XP

Nasledovné inštrukcie platia pre aktualizované (minimálne Service Pack 3) OS Windows XP Professional a Windows XP Home Edition.

UPOZORNENIE: operačný systém (ďalej OS) Windows XP je výrobcom (Microsoft) nepodporovaný OS, odporúčame z hľadiska bezpečnosti a kompatibility upgradovať OS na výrobcom podporovanú verziu OS.


1. Spustenie Windows služby: "Wired AutoConfig"

Pre zapnutie autentifikácie 802.1X je potrebné na užívateľskej stanici skontrolovať spustenie Windows služby Wired AutoConfig.

Services - Wired AutoConfig

Z ponuky Štart [Start] vyberte Ovládací panel [Control Panel] kliknite na ikonu Nástroje na správu [Administrative Tools] v okne kliknite na ikonu Služby [Services] a potvrdťe riadok Wired AutoConfig

Nastavenie Wired AutoConfig

V okne nastavte Typ spustenia [Startup type]: Automaticky [Automatic] a v časti Stav služby stlačte Spustiť[Start], potom OK


2. Konfigurácia nastavenia samostatnej autentifikácie užívateľa UMB

2.1 Zapnutie autentifikácie 802.1X v sieťovom LAN prostredí Windows XP

Z ponuky Štart [Start] vyberte Ovládací panel [Control Panel] kliknite na ikonu Sieťové pripojenia [Network connections] v okne kliknite na ikonu Local Area Connection [Services] a prejdite na záložku Overenie [Authentication] a urobte príslušné nastavenia.

Nastavenie overenia

Urobte nastavenia PEAP protokolu na sieťovej úrovni prostredia Windows XP (nechajte nezaškrtnuté)

Nastavenie protokolu overenia

Nastavte konfiguráciu samostatnej autentifikačnej metódy (nechajte nezaškrtnuté):

Nastavenie metody overenia

Sieťové prostredie LAN TCP/IP a jeho nastavenia zostávajú nezmenené:

Nastavenia TCP/IP protokolu


2.2 Pripojením sieťového eternetového kábla sa nám na obrazovke zobrazí Windows XP sieťové okno:

Kliknutím na zobrazené okno Additional information is required to connect to the network sa zobrazí užívateľské prihlasovacie okno na autentifikáciu pristupujúceho užívateľa prostredníctvom autentifikačného protokolu 802.1X:

Oznam po pripojeni

Do uvedeného okna zadáte svoje prístupové aktuálne meno a heslo a požiadate sieťové zariadenie (Authenticator) o autentifikáciu do LAN siete UMB. Pri tomto nastavení sa preposiela iba meno a heslo užívateľa siete:

Okno pre autentifikaciu

Posledná zmena: Štvrtok, 1 október 2015, 10:56