Odporúčania pre pripojenie do siete ŠD UMB

Na základe týchto odporúčaní môžete predísť nefunkčnosti internetového pripojenia a ušetriť čas, ktorý by ste museli venovať riešeniu problému.


  • Pripájanie a odpájanie sieťového (ethernet) kábla vždy realizujte na strane klienta (notebooku), minimalizujte pripájanie a odpájanie na strane sieťovej (ethernet) zásuvky.


  • Dôrazne Vás upozorňujeme, aby ste nemanipulovali sieťovým (ethernet) káblom, ktorý je zapojený v sieťovej (ethernet) zásuvke, nekývali ním (v mylnom dojme, že máte zlý kontakt a takýmto spôsobom problém vyriešite), neudržiavali ho v blízkosti zásuvky v napnutom alebo natiahnutom stave (dochádza k poškodeniu sieťovej zásuvky).


  • V prípade, že aktívne nevyužívate pripojenie do siete ŠD UMB, Vaše zariadenie (notebook) odpojte od sieťového (ethernet) kábla - v zmysle nenechávajte Vaše zariadenie pripojené do siete vo Vašej neprítomnosti a pokiaľ nevyužívate internet.


  • V prípade, že ste Vaše zariadenie (notebook) pripojili do siete ŠD UMB a máte zrealizované všetky potrebné nastavenia podľa konkrétneho návodu a napriek tomu Vám pripojenie na sieť alebo fáza overenia používateľa nefunguje, odpojte sieťový (ethernet) kábel od Vášho zariadenia (notebooku), nenechávajte ho pripojený do siete ŠD UMB (spôsobuje to generovanie chybových stavov a predlžuje diagnostiku problému). Po odpojení Vášho zariadenia od siete ŠD UMB sa riaďte pokynmi v "Podpora".


  • V prípade, že Vám nefunguje pripojenie do siete ŠD UMB, nepokúšajte sa sieťovú zásuvku svojpomocne opraviť alebo do ďalšej, funkčnej zásuvky pripájať v sieti ŠD UMB nepovolené zariadenia (napríklad lokálny switch - prepínač), pri ktorých dôjde automaticky k zablokovaniu funkčnej zásuvky. Správny postup je riadiť sa pokynmi v "Podpora".


  • V prípade, že máte Vaše zariadenie pripojené do sieťovej (ethernet) zásuvky pred spustením operačného systému (Váš notebook je vypnutý) a po spustení operačného systému (zobrazení pracovnej plochy) sa Vám dlhšiu dobu nezobrazí okno overovania (okno, do ktorého zadávate Vaše prihlasovacie údaje), odpojte od Vášho zariadenia sieťový (ethernet) kábel a znovu ho pripojte.

 

Posledná zmena: Piatok, 6 november 2015, 14:28