Blog portálu

Každému na svete
Týmto ja, zaregistrovaný do portálu https://lms-ext.umb.sk,  ako osoba staršia ako 16 rokov, v súlade s § 11 a ostatných súvisiacich ustanovení zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v platnom znení (ďalej len „zákon o OOÚ“) dávam súhlas na spracovanie osobných údajov, získaných pri registrácii do e-learningového informačného systému Moodle automatizovaným aj neautomatizovaným spôsobom oprávnenými osobami prevádzkovateľa v súlade s platnými právnymi Slovenskej republiky, osobitnými predpismi alebo medzinárodnými zmluvami, ktorými je SR viazaná, týkajúcimi sa ochrany osobných údajov.

Pokiaľ ja, ako osoba zaregistrovaná do portálu https://lms-ext.umb.sk, mám menej ako 16 rokov, môj zákonný zástupca pošle email správcovi portálu so súhlasom na spracovanie osobných údajov svojej zákonom zverenej osoby.

Účelom spracovania je plnenie vzdelávacích úloh v rámci e-learningového systému Moodle, https://lms-ext.umb.sk .

Súhlas poskytuje na dobu neurčitú.

 Rozsah osobných údajov:

 • v portáli https://lms-ext.umb.sk meno, priezvisko, a ďalšie dobrovoľne vložené údaje ako bydlisko, škola, meno vyučujúceho, kontakty v sociálnych sieťach a iné

Vymenované osobné údaje zostávajú ako neverejné nahraté v systéme, ktorý vlastní prevádzkovateľ služby https://lms-ext.umb.sk.

Zaregistrovaná osoba má právo kedykoľvek požiadať spávcu o vymazanie svojho konta, a tým aj všetkých svojich osobných údajov  zo systému https://lms-ext.umb.sk.  Zároveň zaregistrovaná osoba môže kedykoľvek zmeniť svoje meno, priezvisko na anonymné, a tiež si môže zmeniť email adresu.


[ Modifikované: nedeľa, 29 januára 2023, 20:52 ]

Poznámky

   
  Každému na svete
  Miesto činu bolo modelované podľa fotografie z 13.5.1903 (Julia Guillemot). Zdroj : https://i.dailymail.co.uk/i/pix/2017/05/17/09/406D3FDE00000578-4513978-image-a-48_1495011393673.jpg
  Telo uprostred miestnosti.
  V softvéri SweetHome3D bolo namodelované miesto činu za použitia vstavaných objektov a textúr a mnohých iných rozšírení, z ktorých je vhodné spomenúť rozšírenie pre forenzné využitie SCPTS - 1.1.2. Bola exportovaná fotografia pred rozmiestnením evidenčných markerov.
  Rekreácia miesta činu 1
  Následne boli rozmiestnené evidenčné markery. Označené boli telo, krvná kaluž, koberec pod posteľou (koberec je nakrivo, čo naznačuje možnú manipuláciu a prípadné zanechanie stopy), vedro pri posteli a noviny na nočnom stolíku (oba objekty sa nachádzajú blízko tela a môžu byť potenciálnym zdrojom stôp) v uvedenom poradí vzostupným označením evidenčnými markermi. Ďalej boli exportované dve fotografie z dvoch rôznych uhlov.
  Rekreácia miesta činu 2
  Rekreácia miesta činu 3
  Ďalej bolo vyrenderované video miesta čina pre lepšie znázornenie vzájomných pozícii objektov. Toto video bolo nahrané na vlastný kanál služby YouTube.
  V prílohe je takisto k dispozícii na stiahnutie celý projekt. (Durana.sh3d).
  [ Modifikované: streda, 2 februára 2022, 04:42 ]

  Poznámky

    
   autor Veronika Vincúrová - streda, 12 januára 2022, 09:11
   Každému na svete

   Ako predloha bola použitá fotografiu miesta činu, na ktorom bolo nájdené mužské telo bez známok života. Telo leží v priestoroch kancelárie, v ktorej sa ďalej nachádzajú rôzne predmety, ako napríklad kancelársky nábytok, prázdne fľašky od nápojov, ale aj zvalená stolička. Vedľa tela bola nájdená aj strelná zbraň, ktorou pravdepodobne k zabitiu došlo. Spomenuté stopy z miesta činu ďalej pomôžu k objasneniu prípadu. Miesto činu bolo vytvorené v programe SweetHome3D.

   Pôvodné miesto činu: 

   miesto činu

   Miesto činu v programe SweetHome3D: 

   miesto činu 1

   miesto činu 2

   miesto činu 3

   miesto činu 4

   Video miesta činu: link 

   Priložený súbor vo formáte .sh3d. 

   [ Modifikované: štvrtok, 13 januára 2022, 18:08 ]

   Poznámky

     
    Každému na svete

    Semestrálny projekt

    Informačné technológie vo forenznej praxi

    KCH FPV UMB,  ZS 2021


    Pomocou softvéru Sweet Home 3D (SH3D) a importácie knižníc rozšírení objektov pre francúzsku políciu bolo namodelované miesto činu podľa reálnej fotografie. Jedná sa o jednu z najstarších kriminalistických fotografií z 5. mája 1903. Na fotografii je zachytená obeť vraždy Madame Debeinche z Paríža, ktorá sa stala jednou z prvých obetí zachytených na fotografii.  V tomto období boli fotoaparáty stále novým vynálezom a používali sa zvyčajne výlučne na portréty. Jeden z vyšetrovateľov však po príchode na miesto činu situáciu vyfotografoval, vďaka čomu sa preukázalo, že fotografia vie byť cenným nástrojom pri objasňovaní trestných činov.

    Aby 3D model odrážal miesto činu čo najvernejšie, boli do knižnice importované objekty a textúry z webstránok SH3D a free3d.com, boli však vytvorené aj vlastné textúry objektov v menu objektu: Materials - Modify - Texture jednoduchým importovaním obrázku vo formáte JPEG alebo PNG a nastavením parametrov priamo v SH3D (napr. v tomto prípade obraz, závesy, vankúše, koberec, posteľ, steny, kreslo). 

    Z namodelovaného miesta činu boli vyrenderované fotografie (na Obr. 1 a 2 v porovnaní s pôvodnou fotografiou):

    Obr. 1 - Porovnanie fotografie miesta činu s modelom


    Obr. 2 -  Porovnanie fotografie miesta činu s modelom

    Obr. 3 - Miesto činu z pohľadu vstupných dverí

    Do modelu miesta činu boli pridané pre ilustráciu aj číselné označenia stôp, aj keď sa na pôvodných obrázkoch nenachádzajú, keďže sa v období vzniku fotografie nejednalo o zaužívanú metodiku.

    Stopa č.  Popis
    1 Krvná škvrna na posteli
    2 Prevrátená stolička č. 1
    3 Telo
    4 Prevrátená stolička č. 2
    5 Vychýlený obraz

    Obr. 4 - Označenie stôp


    Obr. 5 - Označenie stôp

    Z modelu bolo vyhotovené aj prehľadové video:

    https://drive.google.com/file/d/16DP775uvS1EsGLTcmnOHRidBrt_EWYa0/view

    Priložený je aj zdrojový súbor vo formáte .sh3d.


    [ Modifikované: streda, 15 decembra 2021, 09:38 ]

    Poznámky

     
    autor Peter Vaňo - piatok, 3 decembra 2021, 16:28
    Každému na svete

    Na priloženej fotografii je zachytené miesto činu. Na obrázku sa nachádza obeť mužského pohlavia. Na sebe ma oblečené modré krátke tričko a sivé nohavice. Obeť na sebe nemá ponožky ani topánky, čo nám pravdepodobne môže napovedať okolnosti spáchania tohto trestného činu. Vedľa obete sa nachádza káblová vŕtačka a na stole je náradia rôzneho tipu. Z obrázka sa nedá povedať akým spôsobom bola obeť usmrtená. Na základe predlžovačky čo je priamo vedľa obete by sa dalo špekulovať o usmrtení udusením. Byt nevyjavuje žiadne známky po boji. Druhým možným scenárom by mohlo byť, že obeť bola usmrtená nešťastnou náhodou pri domácich prácach, napr. spadnutie zo stola pri vŕtaní diery. 

    dads

    dasd

    dasda

    dsada

    Miesto činu bolo zrekonštruované pomocou softvéru SweetHome 3D. Priložené obrázky zachytávajú scénu z viacerých uhlov. Youtube video scény:


    Súbor SweetHome 3D

    [ Modifikované: piatok, 3 decembra 2021, 18:41 ]

    Poznámky

    • Miro Iliaš fotoMiroslav Iliaš - pi, 3 dec 2021, 17:51
     Zdravím ! Postavu obete oblečte, ako som to ukazoval - nohavice, tričko. Pridajte aj nejaký slovný popis k miestu činu.A chýba zdrojový súbor SH3D !
    • PVPeter Vaňo - pi, 3 dec 2021, 18:42
     Opravené
     
    autor Martin Vaňo - piatok, 3 decembra 2021, 15:08
    Každému na svete

    Predlohou bola fotografia bytu, v ktorom sa našlo mužské telo. V byte sa nachádzali rôzne predmety, ktoré by nám mohli napomôcť k objastneniu prípadu. Na tele muža sa nenašli žiadne známky násilia. Modelová scéna bola vytvorená v programe SweetHome3D.

    Fototgrafia, podľa ktorej sme zrekonštruovali miesto činu:

    crimesceneOG

    3 obrázky vyrendrované v programe Sweethome3D:

    asd

    as

    ads

    Video bolo vytvorené v programe sweethome3D a nahraté na youtube server:

    Prikladám aj .sh3D súbor, ktorý môžeme otvoriť v programe sweethome3D:

    [.sh3d]

    [ Modifikované: piatok, 3 decembra 2021, 18:34 ]

    Poznámky

      
     autor Viktória Planetová - štvrtok, 2 decembra 2021, 15:59
     Každému na svete
     Model miesta činu
     Ako predlohu modelu miesta činu som použila fotografie z internetu: 
     zdroj obrázkov: https://www.alamy.com/stock-photo-crime-scene-investigation-forensic-people-at-a-murder-scene-police-27318623.html
      
     Stručný popis miesta činu: V strede obývacej izby leží obeť vraždy. Vedľa nej je nôž (pravdepodobne vražedná zbraň). Na stole sa nachádzajú dva hrnčeky od kávy, jeden plastový a jeden keramický. Všetky stopy sú označené a očíslované pomocou žltých štítkov. 

     Model tohto miesta činu som vytvorila pomocou programu Sweet Home 3D. Niektoré predmety boli importované z rozšírených knižníc  pre francúzsku políciu. 
     Obrázky:
     Video:
     Súbor:
     Súvisiaci Kurz: DbITforenzn
     [ Modifikované: sobota, 4 decembra 2021, 08:17 ]

     Poznámky

     • Miro Iliaš fotoMiroslav Iliaš - pi, 3 dec 2021, 17:54
      Video sa nedá pozrieť ! Viď aj moze poznámky v MSTeams.
     • Miro Iliaš fotoMiroslav Iliaš - pi, 3 dec 2021, 21:56
      Dajte ostrejšie video !
      
     autor Barbora Faško Vigašová - utorok, 31 augusta 2021, 08:29
     Každému na svete

     • Obrázok č.1 Majetková kriminalita
     • Obrázok č.2 Krádeže vlámaním
     • Obrázok č.3 Všeobecná kriminalita

     • V záložke FIELDS som pridala vybrané parametre a v záložke OPEN ATTRIBUTE TABLE som nastavila jednotlivé hodnoty pre tieto parametre
     • Hodnoty boli získané zo štatistík kriminality Ministerstva vnútra Slovenskej republiky prvý a druhý kvartál 2018 (odkaz)
     • V záložke SYMBOLOGY som vybrala základný parameter, ktorý sa bude zobrazovať na mape Slovenska
     • V záložke DIAGRAMS som zvolila parametre, ktoré sa budú zobrazovať ako koláčový graf
     • Z programu QGIS som vyexportovala jednotlivé mapy, a doeditovala som k nim legendy.
     • prikladám súbor (BFV.qgz)

      

      
     [ Modifikované: utorok, 31 augusta 2021, 09:07 ]

     Poznámky

       
      autor Jozef Ďurana - piatok, 18 júna 2021, 15:16
      Každému na svete
      • Stiahol som si program QGIS v 3.18 zo stránky https://www.qgis.org a nainštaloval
      • Zo stránky https://www.geoportal.sk/sk/zbgis_smd/na-stiahnutie/ som si stiahol templát mapy Slovenskej republiky
      • V záložke FIELDS som pridal vybrané parametre a v záložke OPEN ATTRIBUTE TABLE som nastavil jednotlivé hodnoty pre tieto parametre
      • Hodnoty boli získané zo štatistík kriminality Ministerstva vnútra Slovenskej republiky (odkaz)
      • V záložke SYMBOLOGY som vybral základný parameter, ktorý sa bude zobrazovať na mape Slovenska
      • V záložke DIAGRAMS som zvolil parametre, ktoré sa budú zobrazovať ako koláčový graf
      • Z programu QGIS som vyexportoval jednotlivé mapy, a doeditoval som k nim legendy
      V blogu prikladám aj pracovný súbor QGIS (Durana.qgz)


      Obrázok č.1 - Počet spáchaných trestných činov pod vplyvom alkoholu za obdobie 1/2018 - 6/2018
      Mapa zobrazujúca štatistiku o trestných činov spáchaných pod vplyvom alkoholu


      Obrázok č.2 - Počet zistených trestných činov za obdobie 1/2017 - 12/2017
      Štatistika trestných činov zistených

      Obrázok č.3 - Počet násilných trestných činov za obdobie  1/2017 - 12/2018
      Štatistika trestných činov násilných
      [ Modifikované: piatok, 18 júna 2021, 15:33 ]

      Poznámky

        
       autor Denisa Valyuchová - štvrtok, 17 júna 2021, 22:00
       Každému na svete

       Semestrálne zadanie z predmetu Databázy v chemickej a forenznej praxi, v ktorej sú spracované štatistiky trestných činov spáchaných na Slovensku v roku 2018. Štatistiky sú spracované z trestných činov: Týranie blízkej a zverenej osoby, Vydieranie, Výtržníctvo formou ostatných pohlavných úchyliek.

       Štatistiky sú prevzaté z : MVSR, štatistika kriminality v Slovenskej republike

       Štatistika kriminality podľa druhu kriminality

       Výtržníctvo formou ostatných pohlavných úchyliek (§ 364) za rok 2018

       výtržníctvo

       Vydieranie (§ 189) za rok 2018
       Vydieranie
       Týranie blízkej a zverenej osoby (§ 208) za rok 2018
       Týranie
       Štatistika uvedených trestných činov v rámci jednotlivých krajov Slovenskej republiky za rok 2018
       štatistika krajov
       Štatistika uvedených trestných činov celoplošne v rámci Slovenskej republiky za rok 2018
       slovensko

       Súbor QGIS

       Poznámky