Položka blogu od Dominika Jaďuďová

Každému na svete

Semestrálny projekt

Informačné technológie vo forenznej praxi

KCH FPV UMB,  ZS 2021


Pomocou softvéru Sweet Home 3D (SH3D) a importácie knižníc rozšírení objektov pre francúzsku políciu bolo namodelované miesto činu podľa reálnej fotografie. Jedná sa o jednu z najstarších kriminalistických fotografií z 5. mája 1903. Na fotografii je zachytená obeť vraždy Madame Debeinche z Paríža, ktorá sa stala jednou z prvých obetí zachytených na fotografii.  V tomto období boli fotoaparáty stále novým vynálezom a používali sa zvyčajne výlučne na portréty. Jeden z vyšetrovateľov však po príchode na miesto činu situáciu vyfotografoval, vďaka čomu sa preukázalo, že fotografia vie byť cenným nástrojom pri objasňovaní trestných činov.

Aby 3D model odrážal miesto činu čo najvernejšie, boli do knižnice importované objekty a textúry z webstránok SH3D a free3d.com, boli však vytvorené aj vlastné textúry objektov v menu objektu: Materials - Modify - Texture jednoduchým importovaním obrázku vo formáte JPEG alebo PNG a nastavením parametrov priamo v SH3D (napr. v tomto prípade obraz, závesy, vankúše, koberec, posteľ, steny, kreslo). 

Z namodelovaného miesta činu boli vyrenderované fotografie (na Obr. 1 a 2 v porovnaní s pôvodnou fotografiou):

Obr. 1 - Porovnanie fotografie miesta činu s modelom


Obr. 2 -  Porovnanie fotografie miesta činu s modelom

Obr. 3 - Miesto činu z pohľadu vstupných dverí

Do modelu miesta činu boli pridané pre ilustráciu aj číselné označenia stôp, aj keď sa na pôvodných obrázkoch nenachádzajú, keďže sa v období vzniku fotografie nejednalo o zaužívanú metodiku.

Stopa č.  Popis
1 Krvná škvrna na posteli
2 Prevrátená stolička č. 1
3 Telo
4 Prevrátená stolička č. 2
5 Vychýlený obraz

Obr. 4 - Označenie stôp


Obr. 5 - Označenie stôp

Z modelu bolo vyhotovené aj prehľadové video:

https://drive.google.com/file/d/16DP775uvS1EsGLTcmnOHRidBrt_EWYa0/view

Priložený je aj zdrojový súbor vo formáte .sh3d.


[ Modifikované: streda, 15 decembra 2021, 09:38 ]