Položka blogu od Miroslav Iliaš

Každému na svete
Týmto ja, zaregistrovaný do portálu https://lms-ext.umb.sk,  ako osoba staršia ako 16 rokov, v súlade s § 11 a ostatných súvisiacich ustanovení zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v platnom znení (ďalej len „zákon o OOÚ“) dávam súhlas na spracovanie osobných údajov, získaných pri registrácii do e-learningového informačného systému Moodle automatizovaným aj neautomatizovaným spôsobom oprávnenými osobami prevádzkovateľa v súlade s platnými právnymi Slovenskej republiky, osobitnými predpismi alebo medzinárodnými zmluvami, ktorými je SR viazaná, týkajúcimi sa ochrany osobných údajov.

Pokiaľ ja, ako osoba zaregistrovaná do portálu https://lms-ext.umb.sk, mám menej ako 16 rokov, môj zákonný zástupca pošle email správcovi portálu so súhlasom na spracovanie osobných údajov svojej zákonom zverenej osoby.

Účelom spracovania je plnenie vzdelávacích úloh v rámci e-learningového systému Moodle, https://lms-ext.umb.sk .

Súhlas poskytuje na dobu neurčitú.

 Rozsah osobných údajov:

  • v portáli https://lms-ext.umb.sk meno, priezvisko, a ďalšie dobrovoľne vložené údaje ako bydlisko, škola, meno vyučujúceho, kontakty v sociálnych sieťach a iné

Vymenované osobné údaje zostávajú ako neverejné nahraté v systéme, ktorý vlastní prevádzkovateľ služby https://lms-ext.umb.sk.

Zaregistrovaná osoba má právo kedykoľvek požiadať spávcu o vymazanie svojho konta, a tým aj všetkých svojich osobných údajov  zo systému https://lms-ext.umb.sk.  Zároveň zaregistrovaná osoba môže kedykoľvek zmeniť svoje meno, priezvisko na anonymné, a tiež si môže zmeniť email adresu.


[ Modifikované: nedeľa, 29 januára 2023, 20:52 ]