Konštrukčné úlohy

Etapy riešenia

Geometrická (Euklidovská) konštrukcia je proces zostrojenia geometrického útvaru pomocou dvoch základných geometrických nástrojov - kružidla a pravítka.
Riešiť konštrukčnú úlohu znamená
  1. odvodiť vzťahy medzi zadanými a hľadanými prvkami - náčrtok, rozbor
  2. konštrukčne doplniť zadané prvky ďalšími tak, aby bol útvar zostrojiteľný - postup konštrukcie a jeho grafické prevedenie - konštrukcia
  3. urobiť dôkaz, že zostrojený útvar je ten, ktorý bolo treba zostrojiť - dôkaz správnosti konštrukcie
  4. stanoviť, za ktorých podmienok je úloha riešiteľná a prípadne koľko má vyhovujúcich riešení - diskusia
Literatúra:
  1. Davidová, E.: Řešení planimetrických konštrukčních úloh. Ostrava 2005. Dostupné  Tu.
  2. Hesteric, R.: Príklady.eu - matematika, fyzika a chémia pre stredné školy. 2008. Dostupné  Tu.
  3. Vallo, D. Metodika konštrukčných úloh z geometrie v prostredí DGS. Dostupné Tu
  4. Vinkler, M.: Konstrukční úlohy. Dostupné Tu.