Študijný text "Terence Tao, Analysis I, Third Edition"

Študijný text "Terence Tao, Analysis I, Third Edition"

https://lms.umb.sk/pluginfile.php/111477/mod_page/content/5/TerenceTao_Analysis.I.Third.Edition.pdf

Preštudujte z tretej kapitoly Set theory  podkapitoly: 3.1 Fundamentals a 3.2 Russell’s paradox (Optional)

Preklad 3. kapitoly Teória množín

Posledná zmena: Streda, 29 marec 2017, 11:28