Dynamický geometrický systém (DGS)

O programe

Dynamický matematický program GeoGebra, ktorý spája geometriu, algebru, analýzu, štatistiku a kalkulátor do jedného celku.
Názov GeoGebra vznikol spojením Geometria – Algebra, z čoho vyplýva aj charakter tohto softvéru.
Program je vhodný na rysovanie základných geometrických útvarov aj na algebraické výpočty. Autorom programu je Markus Hohenwarter 1).
Program je voľne šíriteľný. Stiahnite si program GeoGebra Klasik 5 zo stránky https://www.geogebra.org/download 2).

Cvičenie.
Otvorte si pracovný hárok a zostrojte niektoré základné geometrické útvary: body, priamky, ...
1) V súčasnosti je profesorom na Univerzite v Linzi
2) Pozrite si stránku "Návody k aplikaci GeoGebra Classic" resp. Manuál
\( .\)