Doporučená literatúra - internetové zdroje

  1. Chalmovianská, J.: Axiomatická výstavba geometrie. UK Bratislava, 2020. Dostupné na http://fractal.dam.fmph.uniba.sk/~pilnikova/g2/Hilbert-axiomy.pdf
  2. J. Castellanos, NonEuclid: Interactive Javascript Software for Creating Straightedge and Collapsible Compass Constructions in the Disk Model of Hyperbolic Geometry. Dostupné na: https://www.cs.unm.edu/~joel/NonEuclid/
  3. Hašek, R.:Základy geometrie. Dostupné na: http://home.pf.jcu.cz/~hasek/ZGEOP_2019.htm
  4. Martišek, D.: Planimetrie. Dostupné na: http://www.zam.fme.vutbr.cz/~martisek/Vyuka/Prij/skripta6.pdf
  5. Monoszová, G.: Planimetria. Dostupné na stránke Tu.
  6. Základy geometrie a Geometrie. Projekt CZ.04.1.03/3.2.15.1/0016, VŠT Ostrava. PDF súbor Tu. E-verzia Tu.
  7. Žilková, K.: Geometria. Dostupné na: https://pdf.truni.sk/e-ucebnice/geometria/
\( .\)
Posledná zmena: Pondelok, 3 január 2022, 13:36