Priestor na vkladanie riešení "Výberových úloh"

Riešenia môžete vkladať ako prílohy v rôznych formátoch (GeoGebra, PDF, WORD, obrázok a pod.). Úlohy nie sú časovo obmedzené.
Len prvé správne riešenie bude ohodnotené plus bodmi. Rozhodujúci je čas vloženia.