Prehľad témy

 • Vitajte!

  Milí študenti,

  v tomto kurze si môžete zopakovať a overiť svoje vedomosti z oblasti výrokov, množín a relácií. V každej sekcii sa nachádza niekoľko edukačných testov k danej téme. Tieto testy nie sú hodnotené, sú len pre vaše zopakovanie. Vďaka spätnej väzbe, ktorú testy ponúkajú, budete okamžite vedieť, či a kde ste urobili chybu.

  V každom súbore sa nachádza jeden test. Skôr než ho rozbalíte, je potrebné stiahnuť si súbor do počítača, rozbaliť ho a potom otvoriť položku s príponou html. Testy sú edukačné, teda po každej zodpovedanej otázke zistíte, či ste odpovedali správne. V prípade chybnej odpovede dostanete nápovedu.

  Veríme, že Vám edukačné testy pomôžu pri príprave na skúšku.

 • Výroky

  V tejto sekcii si môžete pomocou elektronických edukačných testov svoje vedomosti z tematického celku Výroky. V testoch si overíte vedomosti z pojmov výrok, zložený výrok, konjunkcia, disjunkcia, implikácia, ekvivalencia, negácia jednoduchých a zložených výrokov, pojmy tautológia a kontradikcia a symbolický zápis výrokov.

 • Množiny

  V tejto sekcii si môžete pomocou elektronických edukačných testov svoje vedomosti z tematického celku Množiny. Vyriešením úloh v testoch si zopakujete vzťahy medzi množinami, znázorňovanie množín pomocou Vennových diagramov, operácie s množinami, riešenie slovných úloh pomocou množín a určovanie systému podmnožín.

 • Relácie

  V tejto sekcii si môžete pomocou elektronických edukačných testov svoje vedomosti z tematického celku Relácie. Po úspešnom vyriešení testových úloh budete mať zopakované vlastnosti relácii, dopĺňanie relácii tak, aby mali požadované vlastnosti, budete vedieť kedy je relácia je reláciou ekvivalencie, a ako nájsť príslušný rozklad danej množiny.

 • Dotazník

  Milí študenti,
  dovoľujeme si Vás požiadať o vyplnenie nasledovného dotazníka. Cieľom dotazníka je zistiť Váš názor na elektronické edukačné testy, ktoré Ste mali možnosť riešiť. Váš názor je dôležitý, preto Vás prosíme o úprimné a pravdivé odpovede. Dotazník je anonymný a všetky získané informácie sú dôverné a budú slúžiť len na vedecké účely. Vopred Vám ďakujeme za spoluprácu.