Planimetria a stereometria pre odbor: učiteľstvo matematiky