CIELE KURZU: Nadobudnúť základné vedomosti o špecifikách pastorácie chorých/zomierajúcich detí a získať schopnosť sprevádzania vo všetkých fázach.

OBSAH KURZU: Vývoj pojmu smrti (koncepcia) u detí a dospievajúcich. Stav ťažko chorých a zomierajúcich a jeho osobnosť. Psychické fázy zomierania. Vyrovnávanie sa s chorobou a smrťou. Princípy pastorácie. Princípy rozhovoru s dieťaťom a dospievajúcim. Podpora plnohodnotného života zomierajúceho. Podpora rodiny. Sprevádzanie smútiacich. Osobnosť sprevádzajúceho.