Integrovaný kurz didaktiky výtvarnej edukácie 1 s praxou pre 1 ročník Mgr.

Integrovaný kurz didaktiky výtvarnej edukácie 2 s praxou pre 1 ročník Mgr.

Integrovaný kurz didaktiky výtvarnej edukácie 3 s výstupovou praxou pre 2 ročník Mgr.

Tvorba darčekového papiera pečiatkovanímKurz určený študentom učiteľstva výtvarného umenia (VUJ) a je zameraný na rozvoj praktických skúseností vo oblasti výtvarnej výchovy na predprimárnom a primárnom stupeni.

Organizačný a dokumentačný kurz pre študentov realizujúcich výberový predmet na KVK: účasť na workshope, výstava, sympózium, výtvarné aktivity s deťmi v školskom a voľnočasovom prostredí.

Kurz je určený študentom predškolskej a elementárnej pedagogiky. Pre prihlásenie použite aktuálny prihlasovací kľúč.

maľovaná hudbyKurz je určený študentom predškolskej a elementárnej pedagogiky. Pre prihlásenie použite aktuálny prihlasovací kľúč.