Dokumenty k e-learningu

  1. Smernica rektora č. 3 o využívaní e-learningu na UMB
  2. Štatút komisie pre akreditáciu e-kurzov
  3. Postup pred akreditáciou a priebeh akreditácie e-kurzov na UMB

Všetky informácie o používateľských kontách, vrátane možnosti zmeny alebo obnovy zabudnutého hesla, nájdete na stránke: https://helpdesk.umb.sk