Návod nastavenie pre OS Linux (Kubuntu, Ubuntu)

Pre pripojenie sa do dátovej siete ŠD UMB prostredníctvom wired network je potrebné zrealizovať nasledovné kroky:

1. Kliknite na ikonu Connection a následne na možnosť Manage Connections

8021x


2. Po otvorení okna pre nastavenie sieťového pripojenia, kliknite na tlačidlo Add a vyberte možnosť Wired

8021x2

3.Do poľa Connection name zadajte Vaše pomenovanie pre toto pripojenie.
   Možnosť Connect automatically nechajte nezaškrtnutú
   Na karte IPv4 Address zadajte pre pole Method možnosť Automatic (DHCP)

8021x3

4.Kliknite na kartu 802.1x Security
  
Zaškrtnite možnosť Use 802.1x authentication
   Pre pole Authentication vyberte možnosť Protected EAP (PEAP)
   Pre pole PEAP Version vyberte možnosť Automatic a pole Inner Authentication možnosť MSCHAPv2
   Do poľa Username zadajte vaše prihlasovacie meno (rovnaké prihlasovacie údaje ako do konta IAM UMB)
   Pole Password odporúčame nechať volné a vybrať možnosť Always Ask
   Konfiguráciu potvrdte tlačidlom OK na všetkých otorených oknách

8021x4

5. Opäť kliknite na ikonu Connection kde sa Vám teraz objaví aj Vaše nakonfigurované sieťové pripojenie
  Kliknite na názov pripojenia a objaví sa Vám okno kde zadáte Vaše heslo (IAM prihlasovacie údaje)

8021x5

8021x6


Ak ste postupovali správne po zadaní hesla (rovnaké prihlasovacie údaje ako do konta IAM UMB) Vás pripojí do siete UMB

Posledná zmena: Štvrtok, 26 október 2017, 13:47