Návod nastavenia pre OS Windows 10

POZNÁMKA: nastavenia pre rôzne verzie operačného systému (ďalej OS) Windows 10 sú totožné. Pokiaľ sa Vám podľa návodu nezobrazuje vo Vašom zariadení (notebooku) konkrétne nastavenie, pravdepodobne nemáte správne nastavenú Windows službu "Wired AutoConfig". Nastavovanie parametrov pre pripojenie do počítačovej siete pre ďalšie verzie OS Windows je veľmi podobné.

Pre pripojenie do počítačovej siete ŠD UMB je potrebné zrealizovať niekoľko na seba nadväzujúcich krokov. Preto odporúčame pozorne si návod preštudovať.


Spustenie Windows služby "Wired AutoConfig" (Wirelles Zero Configuration)

1. V ponuke Štart Windows 10 kliknite na "File Explorer".

2. V nasledujúcom okne kliknite pravým tlačidlom počítačovej myši na "This PC" a z ponuky kliknite na možnosť "Manage".

3. V nasledujúcom okne kliknite na "Services and Applications" a potom (dvojklikom) kliknite na možnosť "Services".

Z ponuky služieb (Services) vyberte službu "Wired AutoConfig" a kliknite na ňu (dvojklikom).

4. Zobrazí sa Vám nasledujúce okno:

5. V okne "Wired AutoConfig Properties" je potrebné zrealizovať nastavenia presne podľa obrázka.

Možnosť "Startup type" nastavte na "Automatic", potom kliknite na "Start", následne po spustení služby

(Service status: Running) kliknite na "Apply" a potom kliknite na "OK".


Nastavenie sieťového prostredia a autentifikácie

6. Na lište Windows 10 (taskbar) sa v pravom rohu nachádza ikona pre pripojenie na počítačovú sieť,

kliknite na ikonu pravým tlačidlom počítačovej myši a kliknite na možnosť "Open Network and Sharing Center".

7. Zobrazí sa Vám nasledujúce okno, kliknite na možnosť "Change adapter settings".

8. V okne "Network Connections" kliknite pravým tlačidlom počítačovej myši na nastavenia sieťového adaptéra "Ethernet"

a v ponuke kliknite na možnosť "Properties".

9. Zobrazí sa Vám nasledujúce okno. Z ponuky vyberte možnosť "Internet Protocol Version 4 (TCP/IPv4)"

a kliknite na "Properties".

10. V nasledujúcom okne "Internet Protocol Version 4 (TCP/IPv4) Properties" skontrolujte nastavenia.

Musia byť rovnaké ako na nasledujúcom obrázku. Pre zatvorenie okna kliknite na "OK".

11. V okne "Ethernet Properties" kliknite na kartu "Authentication", na ktorej nechajte zaškrtnutú

možnosť "Enable IEEE 802.1X authentication" a v ostatných možnostiach zrušte zaškrtnutie

presne podľa obrázka. Potom kliknite na "Settings".

12. V nasledujúcej karte zrušte zaškrtnutia všetkých možností presne podľa obrázka a potom

v časti "Select Authentication Method" kliknite na "Configure".

13. Zrušte zaškrtnutie "Automatically use my Windows logon name and password (and domain if any)"

a kliknite na "OK". Potom pre uloženie nastavení kliknite aj na karte "Protected EAP Properties"

na "OK".

14. V nasledujúcom okne, kliknite na karte "Authetication" na možnosť "Additional Settings".

15. Zobrazí sa Vám nasledujúce okno. Zaškrtnite možnosť "Specify authetication mode" a

nastavte "User authentication" presne podľa obrázka. Kliknite na "OK". Potom v okne

"Ethernet Properties" kliknite na "Close".

16. Po pripojení Vášho zariadenia (notebooku) do zásuvky pre pripojenie na počítačovú sieť

(ŠD UMB) sa Vám zobrazí nasledujúce okno. Zadajte svoje prihlasovacie meno 

a Vaše heslo (rovnaké prihlasovacie údaje ako do konta IAM UMB) a kliknite na "OK".

17. Po úspešnom overení Vás pripojí do siete ŠD UMB. Na nasledujúcom obrázku je ikona

znázorňujúca funkčné sieťové pripojenie (na pravej strane vedľa ikony znázorňujúcej reproduktor).

Posledná zmena: Štvrtok, 26 október 2017, 13:40