Návod nastavenia pre OS Windows 8

  1.   Spustenie služby : “Wired autoconfig”  (dot3svc)

Na úvodnej obrazovke sa prepnite do režimu pracovnej plochy. Kliknite na ikonu pre File Explorer   na spodnej lište .

Pravým tlačidlom myši kliknite na Computer a vyberte možnosť Manage.

1

V nasledovnom okne kliknite na Services and Aplication, ďalej na Services a 2x kliknite na službu “Wired autoconfig”.

2

V okne nastavte Typ spustenia [Startup type]: Automaticky [Automatic] a v časti Stav služby stlačte Spustiť[Start], potom OK.

3

2.    Nastavenie sieťového adaptéra

Na hlavnom panely, kliknite pravým tlačidlom myšky na ikonu sieťovéhopripojenia a vyberte možnosť  Open Network and Sharing Center

4

Z nasledovného okna vyberte možnosť Change adapter settings.

5

Pravým tlačidlom kliknite na  adaptér sieťového pripojenia pre pevnú sieť a vyberte možnosť Properties.

6

V okne Local Area Connection sa prepnite na kartu Authentication a vykonajte nasledovné nastavenia:

7

Po vykonaní zmien kliknite na tlačidlo Settings a vykonajte nasledovné nastavenia:

8

Pri možnosti Select Authentication Method kliknite na tlačidlo Configure , odstránte zaškrtnutie políčka a potvrďte OK

9

Ďalej kliknite na tlačidlo Additional Settings vyberte nasledovné možnosti a potvrďte tlačidlom OK

10

Týmto je nastavenie sieťového adaptéra hotové.

Po pripojení dátového kábla sa Vám zobrazí dialógové okno pre zadanie mena a hesla (rovnaké prihlasovacie údaje ako do konta IAM UMB).


11

Posledná zmena: Štvrtok, 26 október 2017, 13:43