Návod nastavenia pre Mac OS X 10.5 a 10.6

Pre pripojenie sa do dátovej siete ŠD UMB prostredníctvom Ethernet network štadnardom 802.1X je potrebné zrealizovať nasledovné kroky:

1. Cez Apple menu choďte na Systémové nastavenia [System Preferences] a potom na Sieť [Network]

2. Vyberte pripojenie Ethernet, Konfiguráciu IPv4 "Použitím DHCP", položky "DNS server" a "Prehľadávať domény" nechajte prázdne.

Kliknite na "Rozšírené ..." pre konfigurovanie profilu.

Mac - Vyber Siete

3. Vyberte 802.1X a kliknite tlačidlo "+" v spodnej časti zoznamu profilov. Vyberte možnosť pridať užívateľský profil a pomenujte ho.

Vyberte autentifikáciu PEAP.

Môžete zadať svoje meno a heslo na pripojenie do Metropolitnej siete UMB (rovnaké prihlasovacie údaje ako do konta IAM UMB). Odporúčame zakliknúť možnosť "Vždy vyzvať na zadanie hesla".

Mac - nastavenie profilu

4. Po kliknutí na "Konfigurovať dôveru" nechajte nasledujúce okná pre Certifikáty a Servery prázdne. Potvrďte obidve okná. Tým sa uloží užívateľský profil.

Mac - certifikaty a servery

5. Pripojenie káblom do siete Internet na internátoch UMB spustíte stlačením tlačidla "Pripojiť".

Mac - pripojenie


Upozornenie: Po vypnutí počítača pripojenie znovu spustíte, keď cez Apple menu v ponuke Systémové nastavenia a výberom Sieť zopakujete krok 5 (zobrazený vyššie).

__________________________________________________________

Ďalšie informácie:

http://support.apple.com/kb/HT3326

http://docs.info.apple.com/article.html?path=Mac/10.6/en/8640.html

Posledná zmena: Štvrtok, 26 október 2017, 13:48