Návod nastavenia pre OS Windows 7

Nasledovné inštrukcie platia pre OS Windows 7.

Pre pripojenie sa do dátovej siete ŠD UMB je potrebné zrealizovať nasledovné kroky:

1. Spustenie Windows služby: "Wired AutoConfig"

Pre zapnutie autentifikácie 802.1X je potrebné na užívateľskej stanici skontrolovať spustenie Windows služby Wired AutoConfig.

Z ponuky Štart [Start] vyberte Ovládací panel [Control Panel] kliknite na ikonu Nástroje na správu [Administrative Tools] v okne kliknite na ikonu Služby [Services] a potvrdťe riadok Wired AutoConfig

Services - Wired AutoConfig

Nastavenie Wired AutoConfig

V okne nastavte Typ spustenia [Startup type]: Automaticky [Automatic] a v časti Stav služby stlačte Spustiť[Start], potom OK.

2. Konfigurácia nastavenia samostatnej autentifikácie užívateľa UMB

2.1 Zapnutie autentifikácie 802.1X v sieťovom LAN prostredí Windows 7

Z ponuky Štart [Start] vyberte Ovládací panel [Control Panel] kliknite na ikonu Centrum sietí [Network and Sharing Center] v ľavej časti okna sa zobrazí ponuka možností, z ktorých vyberte Zmeniť nastavenie adaptéra [Change adapter settings] a v okne kliknite na ikonu Local Area Connection [Services] a prejdite na záložku Overenie [Authentication] a urobte príslušné nastavenia.

Nastavenie overenia

Ďalšie sieťové nastavenia: autentifikácia užívateľa.

Ďlašie nastavenia

Urobte nastavenia EAP protokolu na sieťovej úrovni prostredia Windows 7: nechajte odšktnuté overovanie certifikátu servera.

Vlastnosti EAP

Konfigurácia samostatnej autentizačnej metódy: nechajte odšktnuté.

Vlastnosti MS EAP

Konfigurácia nastavení sieťového adaptéra:

Sieťové prostredie LAN TCP/IP a jeho nastavenia zostávajú nezmenené:

Nastavenie siete

2.2 Proces prihlasovania sa prostredníctvom autentifikácie protokolom 802.1X

Po aplikovaní uvedených nastaveniach koncovej pristupujúcej stanice môžeme spustiť proces prihlasovania sa prostredníctvom autentifikácie protokolom 802.1X. Pripojením sieťového eternetového kábla sa nám na obrazovke zobrazí Windows 7 sieťové prihlasovacie okno:

Oznam

Kliknutím na zobrazené okno Additional information is needed to connect to this network sa zobrazí užívateľské prihlasovacie okno na autentifikáciu pristupujúceho užívateľa prostredníctvom protokolu 802.1X:

Prihlasovanie

Do uvedeného okna zadáte svoje prístupové aktuálne meno a heslo (rovnaké prihlasovacie údaje ako do konta IAM UMB) a požiadate sieťové zariadenie (Authenticator) o autentifikáciu do LAN siete UMB. Pri tomto nastavení sa pre posiela iba meno a heslo užívateľa siete.

Posledná zmena: Štvrtok, 26 október 2017, 13:45