Podpora

Upozornenie: prevádzkovateľ dátovej siete ŠD UMB UAKOM UMB zabezpečuje aj resp. predovšetkým prevádzku a podporu pevnej dátovej siete UMB na fakultách a ostatných organizačných zložkách UMB a tiež služieb prevádzkovaných v tejto sieti. Jedná sa o služby typu Akademický Informačný Systém, finančný systém, e-mail a ďalšie, ktoré sú svojou povahou kritické pre fungovanie UMB. Riešenie problémov súviacich s prevádzkou pevnej dátovej siete UMB a vyššie uvedených služieb bude mať vždy prioritu. V súčasnosti nemá UAKOM UMB dostatočné personálne kapacity na to, aby vyčlenil pracovníka len na problematiku podpory používateľov dátovej siete ŠD. Tým pádom nemôže UAKOM UMB garantovať okamžitú odozvu na podnety používateľov. Chceme preto týmto požiadať všetkých nádejných používateľov dátovej siete ŠD UMB o trpezlivosť pri riešení vzniknutých problémov.


Pri požiadavke na podporu pri riešení problémov s pripájaním sa do dátovej siete ŠD UMB dodržujte nasledovný postup:

Pred kontaktom podpory odporúčame vyskúšať nasledovné kroky (na presnejšie opísanie problému):

 • overenie funkčnosti zásuvky: či sa na danej zásuvke iný počítač úspešne pripojil alebo sa žiadny počítač nepripojí;
 • overenie funkčnosti svojho počítača: či sa daný počítač úspešne pripojil na nejakej inej zásuvke alebo sa nikde nevie pripojiť;
 • overenie funkčnosti svojho konta: prihlásiť sa so svojím menom + heslom cez iný počítač.


 • kontaktujte Helpdesk UMB výhradne zo svojej študentskej mailovej schránky, primárne využívajte e-mailový kontakt helpdesk@umb.sk;
 • pri každej požiadavke na podporu jasne sformulujte svoj problém, v popise problému uveďte:
 1. lokalitu, v ktorej sa pokúšate o pripojenie (napr.: "ŠD3 - blok D"), číslo izby a číslo zásuvky;
 2. údaje o Vašom hardvéri: značka / model notebooka / PC;
 3. údaje o operačnom systéme Vášho notebooka (napr.: "Windows XP Home Edition English");
 4. vecný popis vzniknutého problému;
 5. orientačný údaj o čase vzniku probléme - kedy ste sa pokúšali o pripojenie (napr 12.9.2019 od 15:20 do 15:40);
 6. kontaktné údaje (meno + priezvisko, fakulta, pri telefonickej požiadavke aj e-mail adresu).

Všetky uvedené údaje môžu prispieť k úspešnému vyriešeniu problému.

Kontakt: helpdesk@umb.sk (Kontaktujte Helpdesk UMB výhradne zo svojej študentskej mailovej schránky!)


Upozornenie: 
Podpora sa nevzťahuje na problémy súvisace s prevádzkovaním samotných prenosných počítačov používateľov (napr. odstraňovanie vírových nákaz, problémy so spúšťaním aplikácií alebo funkčnosťou operačného systému, hardvérové problémy a pod.)

Zuletzt geändert: Piatok, 13. september 2019, 14:34