Základné informácie

Dátová sieť študentských domovov (ŠD) UMB je zriadená za účelom poskytnutia prístupu do dátovej siete UMB, do akademickej siete SANET a prostredníctvom tejto siete do celého Internetu pre autorizovaných užívateľov. Dátová sieť UMB, rovnako ako akademická sieť SANET, je vybudovaná a prevádzkovaná predovšetkým pre podporu vzdelávania, vedy a výskumu na akademickej pôde a na podporu ostatných aktivít súvisiacich s poslaním vysokých škôl (komunikácia prostredníctvom elektronickej pošty, získavanie informácií z webu, poskytovanie informácií o štúdiu a pod.).

Podmienky a spôsob využívania pripojenia do dátovej siete ŠD UMB sú vymedzené v sekcii Zásady prevádzky.

Návod na konkrétne nastavenie vášho počítača je v sekcii Návody pre OS Windows XP, Vista, 7, 8, 10, pre OS Linux a Mac OS X.
 
Vzhľadom na to, že z technického hľadiska sa jedná o pomerne náročný komplex rôznych hardvérových a softvérových systémov (napr. v laptopoch od rôznych výrobcov sú rôzne sieťové adaptéry s rôznymi ovládačmi a aplikačnými programami pre podporu pripojenia sa do sietí), ktoré musia spolupracovať pri zabezpečení pripojenia do siete, môžu sa vyskytnúť problémy s pripájaním sa do siete. Tieto problémy sa bude snažiť riešiť v rámci možností podpory používateľov (sekcia Podpora).

Posledná zmena: Štvrtok, 8 október 2015, 11:58