Grécka matematika

Tháles z Milétu

Tháles (* cca 624 pred Kr. – † cca 546 pred Kr.)  
[Famous Mathematicians]
Je považovaný za prvého gréckeho filozofa, za jedného zo siedmich mudrcov.

Bol úspešným kupcom - ovládol obchod s olejom. Navštívil Egypt, Krétu a Babylóniu. 
 1. V Egypte nadobudol matematické znalosti, vypočítal výšku pyramíd podľa dĺžky ich tieňov 
 2. Pripisujú sa mu dôkazy prvých geometrických viet 
 3. Predpovedal zatmenie Slnka v r 585 pred Kr.
 4. Grécka matematika sa od tohto momentu vyvíjala nezvyčajne rýchlym tempom
 5. S jeho menom sa spája príbeh o tom, ako zbohatol predpovedaním počasia počas zberu olív.
 6. Thales sa tiež zapojil do politických záležitostí obrany Anatólijcov proti Perzii. 
 7. Vypočítal tiež rovnodennosti a slnovraty za rok. 

V geometrii je mu pripisovaná formulácia najjednoduchších planimetrických poučiek  

Pravdepodobne boli len sformulované. Uvádzame najznámejšie jeho tvrdenia: 
 1. Priemer delí kruh na dve polovice
 2. Uhly pri základni rovnoramenného trojuholníka sú zhodné
 3. Ak sa dve priamky pretínajú, tak protiľahlé vrcholové uhly sú zhodné
 4. Všetky uhly nad priemerom sú pravé (tzv. Thálesova veta) 
 5. Dva trojuholníky sú zhodné, ak sa zhodujú v dvoch uhloch a strane
Tháles dobre ovládol pojem podobnosti trojuholníkov a využíval ju nielen na meranie výšky pyramíd, ale aj na zisťovanie vzdialenosti lodí na mori. 
Spracované podľa práce Jindřich Bečvář: Hrdinský věk řecké matematiky. Dostupné na https://dml.cz/handle/10338.dmlcz/400590