Priesečnica dvoch rovín. Priesečník priamky s rovinou.

PSU

Polohové konštrukčné úlohy

Polohové konštrukčné úlohy v E_3 možno rozdeliť na štyri základné typy
 1. rez telesa rovinou
 2. prienik priamky s rovinou
 3. prienik priamky s telesom
 4. zostrojiť priečku, resp. os, dvoch mimobežiek
Rezom telesa T (kocky, hranola, kvádra, ihlanu, …) rovinou  \rho rozumieme prienik roviny  \rho a telesa T .
Rezom je rovinný konvexný útvar - mnohouholník, ktorého strany sú priesečnice rezovej roviny  \rho so stenami telesa T.
Z toho dôvodu sa rez vyznačuje len na povrchu telesa aj s patričnou viditeľnosťou.

V applete môžete pohybovať bodmi rezu P, Q, R. Stiahnite si applet Tu.
\( .\)