Dynamický geometrický systém (DGS)

Základné nástroje

Začiarkavacie políčko

Zobrazenie resp. skrytie objektov 
 1. Nasledujúci postup je prezentovaný dynamickou konštrukciou (appletom) pri riešení nižšie uvedeného príkladu
 2. Zostrojíme bod A . Zvolíme nástroj a z ponuky
 3. Vyberieme Začiarkavacie políčko, ktoré pomenujeme napr. názvom a
  • Aktivujeme Vlastnosti bodu a vyberieme Pokročilé
  • Do okna Podmienka na ukázanie objektu napíšeme názov a  
  • Pri aktivácii Začiarkavacieho políčka sa bod A zobrazí resp. pri jeho deaktivácii bod A nezobrazí.
Príklad.
Vytvorte konštrukciu, ktorá pomocou začiarkavacích políčok zobrazí (skryje) body A, B a priamku p = AB .
\( .\)