GeoGebra - Dynamický geometrický systém

Due: Pondelok, 25 október 2021, 10:11
Úlohy.
  1. Narysujte pomocou programu GeoGebra nejaký obrázok, ktorý bude interpretovať rôzne geometrické útvary. Požiadavka na dynamiku obrázku: narysované útvary bude možné premiestňovať.
    Pre inšpiráciu uvádzame obrázok od študentky Veroniky Bríšovej z 8. decembera 2015, teraz Mgr. Veroniky Glovňovej, PhD.
  2. Zostrojte trojuholník  ABC , ak poznáte dĺžky strán  a=BC, b=AC, c=AB .
  3. Vytvorte konštrukciu, ktorá pomocou zaškrtávacích políčok zobrazí/skryje ťažnice resp. výšky v trojuholníku  ABC .Pozrite si ukážku.
\( .\)