Kruh, kružnica


Riešte nasledujúce úlohy 
 1. Je daná kružnica k (S; r=4,5cm) . Vnútri kružnice leží bod A . Narysujte všetky kružnice s polomerom 2cm , ktoré sa dotýkajú kružnice k a prechádzajú bodom A .
 2. Je daná kružnica k(S; r) a dva rôzne body A,B , ktoré neležia na kružnici k . Zostrojte kružnicu, ktorá sa dotýka danej kružnice k a prechádza bodmi A,B .
  Križalkovič, K. et al.: 500 riešených úloh z geometrie
 3. Zostrojte kružnicu, ktorá sa dotýka danej kružnice k_1(S; r=7cm) , danej priamky p , a ktorá prechádza bodom A: A \notin k_1 , A \notin p .
  Riešenie nájdete v práci: 5. Križalkovič, K. et al.: 500 riešených úloh z geometrie, Alfa Bratislava, 1972.
 4. Do polkruhu nad priemerom MN vpíšte štvorec ABCD tak, aby strana AB ležala na priamke MN a zvyšné body C,D na danej polkružnici.
\( .\)