Pre prístup k portálu použite zabezpečené spojenie (https).

Napríklad: https://lms.umb.sk alebo https://lms-ext.umb.sk