Športová diplomacia v praxi  LS –praktické predmety (tenis, turistika):

Končiace ročníky (3. ročník Bc. a 2. ročník Mgr.):  študenti si môžu predmet odobrať v AIS2, alebo môžu vypracovať esej, resp. seminárnu prácu na tému, ktorú si dohodnú s vyučujúcim prostredníctvom elektronickej pošty.

Nekončiace ročníky:  študenti , ktorí nie sú v končiacich ročníkoch môžu tento predmet absolvovať začiatkom zimného semestra akademického roka 2020/21 /október/, alebo si môžu predmet odobrať z AIS2. 

Každý študent si musí predmet zrušiť individuálne cez študijné oddelenie.